4 stycznia 2024

Poznaj nowe rozwiązania dla handlowców

Mobilne narzędzia dla przedstawicieli handlowych to optymalizacja i wsparcie sprzedaży, indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej branży.

3 min. czytania
Poznaj nowe rozwiązania dla handlowców

Co to jest Panel handlowy?

Panel handlowy to nowoczesne rozwiązanie technologiczne stworzone przez firmę Certusoft, usprawniające pracę przedstawicieli handlowych i opiekunów klienta. Tworzy spójne środowisko działań w zakresie planowania terminów spotkań biznesowych, organizacji pracy handlowca oraz optymalizacji tras przejazdu. Aplikacja pomaga w utworzeniu konkretnych zadań do realizacji w każdym punkcie partnerskim oraz ustaleniu optymalnej trasy. Narzędzie działa jak wirtualny asystent pełniący funkcję mobilnego przedstawiciela handlowego, który krok po kroku porządkuje przebieg spotkania i kierunkuje je na osiągnięcie konkretnych celów marketingowych lub sprzedażowych. Aplikacja na urządzenia mobilne pozwala na łatwe wyznaczenie wzorca trasy przejazdu, sprecyzowanie oczekiwanych efektów spotkania oraz przede wszystkim optymalizację czasu pracy poszczególnych przedstawicieli handlowych.

Najważniejsze funkcje Panelu handlowca

Do najistotniejszych zalet modułu należy zaliczyć przede wszystkim możliwość zaplanowania tras z dużym wyprzedzeniem czasowym, logistycznie uwzględniając lokalizację punktów partnerskich. Podczas organizacji siatki spotkań każdy handlowiec może wybrać klientów z dostępnej w systemie bazy kontrahentów lub z bazy GUS i ustalić kolejność wizyt w miejscach dystrybucji. Podobnie odbywa się określanie celu wizyt – w rozwinięciu menu trasy wybieramy dostępne parametry. Po zapisaniu zaplanowanej trasy należy zatwierdzić całość przyciskiem "Wykonaj". Aby przedstawiciel handlowy korzystający z aplikacji w pełni wykorzystał potencjał planu trasy, z zakładce "Sugerowane" wyświetlona zostaje lista proponowanych klientów. Po wskazaniu nowego kontrahenta, wystarczy kliknąć przycisk "Wykonaj", a nowy punkt sprzedaży zostanie automatycznie dodany do zatwierdzonych wizyt. Planowanie zadań i tras może być również wygodnie aktualizowane dzięki możliwości edycji liczby wizyt handlowców, jak i modyfikacji zapisanych celów wizyty lub ich całkowite usunięcie. Podczas spotkania na interaktywnym pulpicie oznaczony jest również jego status oraz etap realizacji poszczególnych czynności, m.in. prezentacji produktu, przeprowadzenia ankiety czy otwarcia zamówienia. W przypadku, jeśli jakiś z elementów pracy przedstawicieli lub całe spotkanie nie mogą zostać zrealizowane, wystarczy zaznaczyć ikonę “Niemożliwa realizacja” bezpośrednio w aplikacji oraz sporządzić cyfrową notatkę o przyczynach niepowodzenia. W takim przypadku z pozycji aplikacji możliwe jest również zaplanowanie ponownej wizyty i wyznaczenie nowej trasy w innym terminie.

Zyskaj nowe wsparcie w procesie planowania tras przejazdu

Mobilne narzędzia znacząco optymalizują efektywność tras handlowych pod kątem wykorzystania czasu pracy, zaplecza kadrowego i sprzętowego oraz przyspieszają zdobywanie ustalonych celów biznesowych. Dodatkowo działanie na urządzeniach mobilnych podnosi komfort pracy samych przedstawicieli handlowych i przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku firmy. Planowanie tras handlowców jako informatyczne rozwiązanie dla zespołu pracowników handlowych wpływa na przyjazną i kompleksową obsługę klienta biznesowego oraz przekłada się na wymierne rezultaty w zaznaczeniu pozycji rynkowej całej firmy oraz osobiste sukcesy każdego z jej przedstawicieli.  Aplikacja pozwala zaplanować trasy według przyjętego schematu, w znaczący sposób usprawniając pracę działów handlowych i kompleksowo wspierając poszczególnych handlowców.

Łączność z systemem ERP i CRM

Jeśli Twoja firma działa w systemie ERP, moduł dla handlowców będzie działał w pełnej zgodności z danymi dostępnymi w głównym systemie. Poszukując rozwiązań technologicznych dla swojej branży, możesz skorzystać z oferty firmy Certusoft. Od lat zajmujemy się tworzeniem, a także integracją autorskich modułów informatycznych z większością dostępnych na rynku systemów biznesowych. System CRM (Customer Relationship Management), będący integralną częścią Panelu handlowca, umożliwia wiarygodną weryfikację wykonanych zadań przez poszczególnych handlowców oraz pełną przejrzystość w analizie skuteczności wizyt w kontekście marketingowym i sprzedażowym każdego z nich. Wszystkie dane powiązane z działalnością handlową są rejestrowane w systemie i stanowią bazę konieczną do późniejszej analizy danych i rozliczeń za konkretne dni pracy.

Dlaczego warto korzystać z aplikacji w pracy handlowca?

  • wygodnie wprowadzasz dane nowej trasy wraz z określeniem charakteru zaplanowanych wizyt,
  • zyskujesz wgląd do przejrzystych list zaplanowanych tras zgodnie z przyjętą zasadą optymalizacji tras handlowców,
  • zyskujesz narzędzie do zarządzania pracą handlowców w jednym miejscu,
  • korzystasz z funkcji automatycznego rejestrowania czynności biznesowych,
  • precyzyjnie organizujesz czas pracy przedstawicieli firmy i opiekunów klienta,
  • zyskujesz dostęp do dokładnych analiz w bezpośredniej łączności z systemami CRM i ERP.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt