3 kwietnia 2023

Obsługa umów inwestycyjnych

Usprawnij zarządzanie umowami inwestycyjnymi i przenieś wygodę pracy na wyższy poziom.

3 min. czytania
Obsługa umów inwestycyjnych

Spis treści:

  1. Jak działa aplikacja dla firm finansowych
  2. Istotne aspekty umów inwestycyjnych
  3. Spójność z Compliance
  4. Jak zwiększyć możliwości aplikacji
  5. Zyski z pracy w aplikacji do obsługi umów inwestycyjnych

Jak działa aplikacja dla firm finansowych

W prowadzeniu firmy finansowej, domu maklerskiego czy funduszu inwestycyjnego bardzo ważne jest działanie ukierunkowane na konkretny cel. Uruchomienie procesu inwestycyjnego wiąże się z określeniem przedmiotu umowy, polityki inwestycyjnej, treści umowy, zabezpieczeniem obsługi prawnej  oraz formułowaniem określonych oświadczeń stron umowy. Proponowane przez nas rozszerzenie systemowe to aplikacja wspierająca działania firm finansowych w przygotowywaniu oraz zawieraniu wiążących umów inwestycyjnych. Pakiet korzyści, który zyskujesz dzięki wdrożeniu aplikacji, to przede wszystkim mobilna obsługa oraz profilowanie klientów indywidualnych lub przedstawicieli spółek inwestycyjnych.

💡
Dzięki możliwości przeprowadzenia ankiet dla inwestorów na poziomie aplikacji online, zyskujesz przejrzysty obraz możliwości finansowych, kierunków branżowych, preferencji inwestycyjnych oraz przyjętego, dopuszczalnego progu ryzyka.

Informacje są automatycznie zapisane w systemie, dzięki czemu proponowana oferta jest dopasowana do kierunku instrumentów finansowych, które są dla inwestora dostępne i interesujące. Moduł aplikacji jest przygotowany bezpośrednio do sporządzania treści umów inwestycyjnych, wraz z formalnie wymaganą dokumentacją. Aplikacja w znaczącym stopniu przyczynia się do realizacji udanej współpracy inwestycyjnej pomiędzy stronami umowy oraz dba o zabezpieczenie zapisów, wraz z klauzulami o konsekwencjach karnych za nieprzestrzeganie umowy inwestycyjnej.

Istotne aspekty umów inwestycyjnych

Jak każda umowa, tak również umowa inwestycyjna, powinna zawierać przede wszystkim poprawnie wprowadzone dane, cele inwestycyjne, zobowiązania stron umowy, a także warunki zgodne z zapisami prawa w zakresie polityki inwestycyjnej. W praktyce niejednokrotnie może posiadać kilkadziesiąt stron, dlatego tak istotne jest dokładne określenie zakresu współpracy i późniejsza kontrola zawartych w niej postanowień. Dokładne opracowanie i opisanie warunków niweluje późniejsze wątpliwości i wprowadza przejrzystość w działaniach finansowych. Aplikacja przygotowana przez Certusoft precyzyjnie przeprowadza systemowe, bezpieczne działania w zakresie tworzenia, a także przechowywania profesjonalnych umów współpracy inwestycyjnej. Dzięki niej dysponujesz bezpiecznym miejscem gromadzenia informacji poufnych, a zarazem zyskujesz do nich wygodny, podręczny dostęp.

Spójność z Compliance

Compliance, czyli zgodność działalności firmy finansowej z prawem i stosownymi praktykami, wiąże się z tworzeniem właściwie skonstruowanej dokumentacji dla obu stron umowy inwestycyjnej. Dzięki integracji z wymaganiami Compliance sporządzona umowa inwestycyjna jest oparta na zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – system automatycznie dba o pełną poprawność formalną i prawną zapisów umowy. W trakcie zawierania umowy inwestycyjnej posiadasz dane zweryfikowane przez amerykańską rezydencję podatkową FACTA, a także CRS i PEP, informujących o danych finansowych klientów oraz aktualnie zajmowanych stanowiskach publicznych. W systemie wszystkie potwierdzone rekordy są automatycznie przenoszone do akapitów umowy inwestycyjnej, dzięki czemu znacznie zmniejszasz ryzyko popełnienia nominalnych błędów w umowie. Dzięki wsparciu modułu, w wygodny i bezpieczny sposób, zarządzasz procesem inwestycyjnym, zwiększając bezpieczeństwo prawne i podnosząc jakość obsługi. Obowiązki związane z zawarciem umów inwestycyjnych obsługujesz znacznie szybciej, a efekt końcowy Twojej pracy opiera się na pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie potwierdzonych deklaracji. Dzięki narzędziom od Certusoft możesz prowadzić działania w skróconym czasie, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem oraz potwierdzonymi informacjami o klientach i zakresie ich możliwości inwestycyjnych.

Jak zwiększyć możliwości aplikacji

Aplikacja do obsługi umów inwestycyjnych może działać jako osobny instrument w firmie lub być częścią większej gospodarki systemowej. Aby poszerzyć jej możliwości oraz korzystać z dodatkowych udogodnień, aplikację można zintegrować z innymi modułami, m.in. Portfelem inwestycyjnym lub Systemem obiegu dokumentów od Certusoft. Elastycznie dopasowane rozwiązania systemowe porządkują oraz rozszerzają możliwości działania przedsiębiorstwa. Jesteśmy pewni, że w naszej ofercie znajdziesz wiele rozwiązań usprawniających pracę w Twojej firmie. Nieprzypadkowo od lat wspieramy działalność przedsiębiorstw o różnym charakterze i staramy się, aby tworzone przez nas narzędzia były oparte na bezpiecznych rozwiązaniach, generowały wzrost wydajności oraz podnosiły wygodę pracy. Wierzymy, że kompatybilne wykorzystanie informatycznych rozwiązań będzie prowadzić do uzyskania oczekiwanych efektów i przyczyni się do sukcesu Twojej firmy. W razie pytań i wątpliwości, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Wyjaśnimy szczegóły i jasno przeprowadzimy Cię przez etapy wdrożenia systemu odpowiadającego potrzebom Twojej firmy.

Zyski z pracy w aplikacji do obsługi umów inwestycyjnych:

  • przejrzystość danych dotyczących instrumentów finansowych inwestorów,
  • wygodne generowanie umów inwestycyjnych i zarządzanie procesem inwestycyjnym,
  • bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu danymi osobowymi i finansowymi,
  • spójne środowisko pracy dla domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt