Umowy inwestycyjne

Proces składania zleceń inwestycyjnych może być kompleksowo wspomagany przez platformę Certusoft.

Dzięki naszemu rozwiązaniu umowy między funduszami, towarzystwami inwestycyjnymi a klientami mogą być obsługiwane od początku na poziomie aplikacji online. Nasze rozwiązanie skutecznie wspomaga proces Compliance w instytucji finansowej.

Obsługa umów inwestycyjnych

System Certusoft Umowy inwestycyjne pozwala na przygotowanie umów wraz z wymaganą prawnie dokumentacją. Dodatkowe informacje, jak te bazujące na ankietach, są przechowywane i obsługiwane w naszej aplikacji. Klienci mają możliwość wypełniania ankiet oceniających profil inwestora. System kontroluje wszystkie ankiety, ich wersje i aktualność dokumentacji. Wypełnione dokumenty są ze sobą powiązane.

Obsługa ankiet MiFID określających profil inwestycyjny i dostępność portfeli

Ankieta MiFID pozwala na ustalenie preferencji inwestycyjnych klienta, ryzyka, jakie jest gotowy podejmować, a co za tym idzie, jakie instrumenty finansowe będą oferowane przez dom maklerski. Oprogramowanie pozwala na przygotowanie i zarządzania ankietami pracownikom funduszy, towarzystw inwestycyjnych czy domów maklerskich.

Po wypełnieniu ankiety przez klienta w formie elektronicznej system automatycznie kontroluje jakie instrumenty mogą być oferowane. Ankiety można ponawiać w razie zmiany profilu inwestora lub zmiany wersji ankiety. Szablony każdej z ankiety są powiązane właściwymi typami umów i mogą być definiowane przez pracowników.

Oprogramowanie spełniające wymagania z zakresu Compilance

Proces składania zleceń inwestycyjnych i zawierania umów jest kompleksowo wspierany zgodnie z wymaganiami Compilance. Rekordy klientów mogą zawierać dane związane między innymi z wymogami amerykańskiej rezydencji podatkowej (FACTA), informacjami rezydencji podatkowej (CRS) i informacje o zajmowaniu eksponowanych stanowisk publicznych (PEP). System kontroluje aktualność i adekwatność danych, które są automatycznie pobierane i nanoszone na dokumenty w czasie ich generowania.

Pełne zarządzanie aktywami inwestycyjnymi

Certusoft Umowy inwestycyjne to narzędzie do zarządzania umowami inwestycyjnymi, które może być częścią aplikacji do zarządzania inwestycjami kapitałowymi. Dowiedz się więcej, jak możemy wesprzeć Twoją instytucję dzięki Certusoft Portfele inwestycyjne.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt