System do zarządzania transportem

Certusoft ERP to wsparcie przy planowaniu transportu. Nasz program dla transportu to wsparcie wszystkich procesów logistycznych związanych z transportem towarów. Od przygotowania tras kierowców po ich wsparcie na trasie dzięki aplikacji mobilnej.

Nasz program do zarządzania transportem to wsparcie wszystkich procesów logistycznych przy nabywaniu i sprzedaży towarów. Bez problemu przygotowujesz wysyłki towarów do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych paczek, wysyłek, awiza dostawy, włącznie z możliwością użycia do tego celu terminali mobilnych. Program dla kierowcy w firmie dystrybutorskiej pomoże realizować dostawy w ramach własnego transportu.

Wszystkie dane potrzebne do zarządzania transportem w firmie są spójne i mogą wykorzystywane w innych modułach w tym systemie obiegu dokumentów, systemie reklamacji, systemie magazynowym czy na potrzeby finansów i księgowości.

Planowanie tras kierowców

Certusoft ERP pozwala na przygotowanie zleceń transportowych dla każdego kierowcy w powiązaniu z przypisanym samochodem. Kierowcy mogą dysponować indywidualnymi kontami, gdzie widzą wyłącznie jedną aktywną trasę do realizacji.

 • Planowanie i modyfikacja zleceń logistycznych.
 • Przypisywanie samochód do kierowców.
 • Definiowanie punktów na trasie i czynności do wykonania.
 • Przekazywanie zleceń do realizacji przez kierowcę.
 • Monitorowanie statusu zlecenia transportowego i stanu realizacji.

Aplikacja mobilna dla kierowców

Aplikacja dla kierowców została stworzona, aby była prosta, intuicyjna i wygodna w obsłudze. Działa na dowolnym telefonie wyposażonym w przeglądarkę internetową. Wykorzystuje rozwiązania techniczne zastosowane w głównej aplikacji Certusoft.

Możliwe funkcjonalności aplikacji mobilnej dla kierowców

 • Przyjęcie zlecenia i rozpoczęcie trasy.
 • Informacja o stanie realizacji zlecenia.
 • Informacja o punktach na trasie.
 • Lista czynności do wykonania w punkcie.
 • Wydawanie dokumentów.
 • Wydawanie towaru.
 • Zgłaszanie rozbieżności w dostawie.
 • Pobieranie gotówki.
 • Wydruk na drukarce mobilnej.
 • Kontrola stanu kasy.
 • I każda funkcjonalność, której potrzebuje Twoja firma.

Wsparcie kierowcy w trasie

Aplikacja została stworzona z myślą o maksymalnie intuicyjnym korzystaniu. Nie ma potrzeby prowadzenia długotrwałych szkoleń. Kierowcy mogą rozpocząć realizację zleconej trasy jednym przyciskiem.

 • Indywidualne konto kierowcy.
 • Czytelny interfejs.
 • Minimalna ilość kroków przy korzystaniu z funkcjonalności.

Realizacja punktów na trasie

Właściwe planowanie trasy to jeden z warunków terminowych dostaw i optymalnych kosztów transportu. Wszystkie punkty na trasie są widoczne w aplikacji według planu przygotowanego przez pracowników działy logistyki.

 • Lista punktów do realizacji w ramach aktywnej trasy.
 • Kontrola kolejności obsługiwanych punktów dostaw.
 • Nawigacja do klienta po kliknięciu jednego przycisku.
 • Informacja o stanie realizacji trasy.

Czynności do wykonania w punkcie dostawy

Nasz system pozwala określić czynności, jakie ma do wykonania kierowca w danym punkcie dostawy. Aplikacja prowadzi kierowcę krok po kroku, a wykonywane czynności widać w głównym systemie w czasie rzeczywistym. To zwiększenie wygody pracy kierowców, mniejsze ryzyko błędów i bieżąca informacja w centrali firmy.

 • Kontrola czynności do wykonania w punkcie dostawy.
 • Podgląd realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym w głównym systemie do planowania dostaw.
 • Możliwość określenia kategorii czynności do wykonania jak obowiązkowe i dodatkowe.

Zgłaszanie rozbieżności w dostawie na miejscu u klienta

Aplikacja mobilna dla kierowców pomaga w realizacji dostaw w dużej firmie. W przypadku błędu w dostawie pozwala sporządzić protokół rozbieżności. Może być on natychmiast wykorzystywany w głównym systemie do realizacji procesu reklamacji.

 • Przygotowanie protokołu rozbieżności w aplikacji mobilnej.
 • Definiowanie powodów rozbieżności dostępnych do wyboru przez kierowcę.
 • Dodawanie zdjęć uszkodzonego towaru.
 • Drukowanie protokołu rozbieżności na miejscu u klienta.
 • Powiązanie rozbieżności z dostawą i kontrahentem.

Mobilna kasa i obsługa obrotu gotówką

Aplikacja na telefony dla kierowców może wspierać obsługę gotówki. Moduł kasowy można obsługiwać z poziomu aplikacji.

 • Cyfrowy moduł kasowy przypisany do kierowcy.
 • Przyjmowanie płatności gotówką w czasie dostawy.

Obsługa drukarek mobilnych w aplikacji dla kierowców

Aplikacja mobilna dla kierowców to również wsparcie urządzeń zewnętrznych. Twoi kierowcy bez problemu wydrukują dokumenty, potwierdzenia czy raporty dzięki obsłudze bezprzewodowych drukarek mobilnych.

 • Drukowanie potwierdzeń przyjęcia.
 • Wydruk protokołów.
 • Drukowanie rozrachunków kontrahenta.
 • Wydruk raportów.

Rozliczenie zlecenia transportowego przez kierowcę

Dzięki naszej aplikacji kierowca może rozliczać każdą z wykonanych tras transportowych. Dział logistyki może kontrolować zakończone zlecenia, przebieg początkowy i końcowy samochodów. Dodatkowo system pozwala analizować efektywność dzięki informacji o czasie realizacji w każdym z punktów dostawy.

 • Kontrola wszystkich czynności wykonanych i niewykonanych w punkcie.
 • Kontrola dokumentacji przekazanej i wytworzonej w czasie dostawy.
 • Analiza czasu wykonywania czynności w punktach.
 • Kontrola przebiegu pojazdu po zakończeniu trasy.

Zalety systemu do zarządzania transportem od Certusoft

 • Jednolitość przez możliwość zarządzania zleceniami na poziomie jednej centralnej aplikacji działającej na wielu urządzeniach.
 • Wsparcie kierowców w realizacji zleceń transportowych dzięki aplikacji mobilnej na telefony.
 • Wygoda przez możliwość wykorzystania aplikacji mobilnej na dowolnym urządzeniu jak telefon, tablet czy mobilny terminal.
 • Komfort dzięki możliwości jednoczesnej pracy wielu użytkowników planujących transport i kierowców realizujących zlecenia.
 • Bezpieczeństwo danych zapewnione przez szyfrowane protokoły i indywidualne konta pracowników i kierowców.
 • Minimalizacja kosztów transportu przez lepsze planowanie i zarządzanie flotą samochodów dzięki aplikacji działającej na zasadzie usługi w chmurze.
 • Aktualność aplikacji przez bieżące aktualizacje aplikacji mobilnej bez potrzeby angażowania pracowników lub kierowców.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt