Umowy retro

Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz kontrolować realizację umów retro podpisanych zarówno ze swoimi dostawcami jak i odbiorcami. Ich charakter oraz warunki mogą być przeniesione na poziom aplikacji.

Certusoft Retrorabaty to kolejny nasz moduł pomagający poprawić rentowność przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Zestaw narzędzi do rozliczania rabatów retro niezależnie od ich charakteru.

Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz kontrolować realizacje umów retro podpisanych zarówno ze swoimi dostawcami jak i odbiorcami. Ich charakter oraz warunki mogą być przeniesione na poziom aplikacji. W czytelnej formie widzisz jaki wolumen sprzedaży lub zakupu należy osiągnąć w danym okresie rozliczeniowym, aby otrzymać rabat. Nasz system obsługuje również progi rabatów określonych umową i informuje stanie osiągania każdego z nich.

Rabaty retrospektywne i cele sprzedażowe

  • Umowy retro zakupu.
  • Umowy retro sprzedaży.
  • Rabaty do dostawców.
  • Rabaty od dostawców.
  • Prognozowanie rabatu.
  • Rabat ilościowy.
  • Kontrola warunków handlowych z umów.
  • Cele sprzedażowe dla handlowców.
  • Automatyczne rozliczanie umów.
  • Korekty retro.

Umowy retro sprzedaży i umowy retro zakupu

Przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na rejestrację i rozliczanie umów retrospektywnych. Przemyślany system ERP pozwala określić sposób wyliczenia retro rabatu w powiązaniu z wprowadzaną umową. Nic nie stoi na przeszkodzie by określić takie parametry jak okresy rozliczenia, sposób kalkulacji rozliczenia (wartość, ilość, procent), sposób generacji dokumentów rozliczeniowych.

Charakter umów retro może obejmować zarówno towary jak i usługi. Nasza aplikacja pozwala zdefiniować kluczowe elementy wynikające z warunków umowy jak rodzajów usług lub produktów, grup produktów, kontrahentów, jaki jest docelowy obrót wartościowy lub obrót ilościowy. Tak określone zmienne determinujące działanie mechanizmu i są przypisywane do pozycji umowy retro sprzedaży lub zakupu.

Certusoft Retrorabaty to rozwiązanie, które pozwala w pełni oddać, monitorować i ostatecznie prawidłowo rozliczyć złożone umowy retro. Taka możliwość wynika z obsługi przez nasz system wielu różnych celów sprzedażowych lub zakupowych określonych w warunkach umowy.

Bieżąca ewidencja sprzedaży na potrzeby umów retro

System Certusoft ERP w czasie zbliżonym do rzeczywistego wylicza realizację celu dla rabatów retro dzięki integracji z modułami sprzedażowymi. Pracownicy Twojej firmy odpowiedzialni za rozliczanie i kontrolę realizacji umów mają do dyspozycji czytelny podgląd stanu realizacji każdej z umów. Widzą aktywne umowy retro wraz z podziałem na okresy miesięczne, kwartale, roczne oraz możliwość skorzystania z zaawansowanych filtrów w celu np. wyszukania umowy retro dla konkretnych kontrahentów czy umowy obowiązującej w ramach specyficznego przedziału czasowego.

Szybkie zwiększenie rentowności firmy

System Certusoft ERP wraz z obsługą umów retro i celów sprzedażowych pozwalają skuteczniej wspomagać zarządzanie rentownością Twojej firmy. Nasza aplikacja pozwala prognozować realizację umów retro w sposób automatyczny. Pracownicy dostają aktualne informacje o stanie realizacji sprzedaży i zakupów a w konsekwencji podejmować trafne decyzje handlowe.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt