Replenishment

Zapewnij sobie odpowiednią ilość właściwych produktów, aby zaspokoić popyt i utrzymać zapasy w doskonałej równowadze. Ograniczając zaległości lub braki w lokalnych magazynach, eliminujesz ryzyko strat lub niewykorzystanych okazji i zapewniasz ciągłość sprzedaży.

Nasze rozwiązanie Certusoft Replenishment wspiera działalność poprzez usprawnienie procesu zatowarowania magazynów i puntków sprzedaży w przedsiębiorstwie:

 • Przeprowadza analizę ponad 275 000 produktów każdego dnia,
 • Zapewnia optymalne zatowarowanie ponad 2 100 magazynów i punktów sprzedaży,
 • Obsługuje przy tym ponad 9 100 dostawców i producentów,
 • Pozwala przekroczyć naszym klientom ponad 32 600 000 transakcji sprzedaży rocznie.
Replenishment – system obrotu towarami w firmie

Zwiększasz wydajność procesów obrotu towarami w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania zasobów firmy na analizę i obsługę procesów zatowarowania. Utrzymywanie optymalnego stanu zapasów pozwala zminimalizować sprzedaż utraconą, nadmierne stany magazynowe i martwe zapasy.

Analiza obrotu towarami na potrzeby uzupełnienia zapasów

Dysponujesz narzędziem analitycznym, które bierze pod uwagę wiele zmiennych jak sprzedaż, sprzedaż utraconą czy bieżące stany magazynowe. Informacje o stanach magazynowych pobierane są automatycznie, włącznie z możliwością pobierania danych z zewnętrznych systemów ERP lub WMS.

 • Współpraca z systemami WMS.
 • Integracja z systemami ERP.
 • Wsparcie dla mobilnej obsługi magazynu.
 • Analiza z dokładnością do produktu.
 • Kontrola stanu magazynowego z dokładnością do punktu sprzedaży.
 • Analiza w przedziałach czasowych.
 • Dostawy w drodze do punktu sprzedaży.
 • Sprzedaż w analizowanym przedziale czasu.
 • Podział magazynów na grupy sprzedażowe.
 • Udział magazynów wyliczony na podstawie sprzedaży.
 • Przynależność produktów i magazynów do grup produktowych.

Sprzedaż i prognoza tygodniami dla optymalnego zatowarowania

Automatyczne zatowarowanie od pierwszych dni dzięki możliwości importu danych historycznych i szybkiemu prognozowaniu sprzedaży w najbliższych kwartałach, półroczach i innych zdefiniowanych okresach.

 • Wizualizacja prognozowanego stanu zapasów wraz z prognozą sprzedaży i planowanymi dostawami.
 • Automatyczne sugestie jakie towary i w jakich ilościach powinny zostać zamówione u dostawców.
 • Możliwość prognozy sprzedaży dla nowych produktów, które dopiero zostaną wprowadzone do oferty firmy.
 • Korekty prognozowanej sprzedaży i stanów mogą być nanoszone na propozycje zamówień zakupu.

Analiza trendów sprzedażowych

Nasze narzędzie służy również do analizy. Przewiduje trendy w sprzedaży i sezonowość sprzedaży. Pracownicy działu zakupów mają odpowiednio przygotowane propozycje zamówień do dostawców z wyprzedzeniem. Dostawa na czas towarów to główne zadanie naszego rozwiązania. Dlatego nasza aplikacja uwzględnia czasy dostaw od każdego z dostawców.

 • Wyliczanie trendów sprzedażowych w wybranym okresie.
 • Definiowanie wpływu trendów na sposób wyliczania ilości produktów dla sesji logistycznych.
 • Daty świąt stałych i ruchomych na potrzeby wyznaczania dni roboczych.

Kontrola poziomu dostępności najlepszych produktów w sieci sprzedaży

System Certusoft Replenishment automatycznie kontroluje poziom dostępności produktów w sieci sprzedaży. System w zadanym okresie czasu generuje grupowanie produktów według wielkości sprzedaży. Dla każdej grupy sprzedażowej typu Top 10, Top 20, Top 30, system nalicza procentowy poziom dostępności produktów z tej grupy w punktach sprzedaży. Kontrola poziomu dostępności w kontekście najlepiej sprzedających się produktów powoduje efektywne zwiększenie sprzedaży najlepiej rotujących produktów poprzez zwiększenie ich poziomu dostępności w sklepach. System automatycznie informuje odpowiedzialnych za zatowarowanie pracowników sieci o potencjalnej zaniżonej dostępności najlepszych produktów w poszczególnych punktach sprzedaży co skutkuje wyeliminowaniem efektu utraconej sprzedaży.

Zarządzanie budżetami zakupowymi i planowanie zakupów towarów

Bez problemy włączasz swoje budżety zakupowe do procesu zatowarowania. System wykorzystuje do analizy ustalone limity. Masz pewność, że zamówienia do dostawców zewnętrznych nie przekroczą założonych limitów finansowych. Dział kontrolingu finansowego, przed wysłaniem zamówienia do producenta lub dostawcy, może kontrolować poprawność z budżetem i dokonać akceptacji, kierując zamówienie do dalszego procesowania.

 • Wprowadzenie budżetu z przeznaczeniem na zakup towarów handlowych.
 • Obsługa walut obcych i przeliczenia na walutę bazową.
 • Kwoty zrealizowanych zamówień są odzwierciedlane w połączonym budżecie zakupowym.
 • Przekroczenie budżetu wymaga akceptacji przez odpowiedni dział firmy.

Wspomaganie zarządzania procesem generowania zamówień

Propozycje zamówień do dostawców są generowanie automatycznie na podstawie zdefiniowanych modeli planistycznych. Zamówienia generowane mogą być codziennie na podstawie wprowadzonych parametrów.

 • Produkty mogą być potraktowane jako nowa dostawa rozdzielana bezpośrednio na poszczególne magazyny.
 • Automatyczne propozycje przesunięć między magazynami na podstawie stanów.
 • Propozycje zatowarowania magazynu centralnego od dostawcy zewnętrznego.
 • Definiowane dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na algorytmy wyliczeń.
 • Pełna informacja o wygenerowanej propozycji wraz z opisem i szczegółami dostawy.

Modele planistyczne do zaopatrzenia punktów sprzedaży

Daj swojej organizacji elastyczność połączoną z automatyzacją procesów zatowarowania i przesunięć magazynowych. Dzięki modelom planistycznym tworzysz szablony wykorzystywane przy generowaniu sesji logistycznych. Zdefiniowane algorytmy wyliczają ilość produktów dla pozycji zatowarowania dla dostaw od dostawców zewnętrznych i propozycji przesunięć z magazynu centralnego oraz magazynów lokalnych.

Grupowanie magazynów według sprzedaży i priorytetów zatowarowania

Grupuj magazyny na podstawie analizy sprzedaży w wybranym okresie. Zapomnij o ręcznej analizie i pozwól by nasze oprogramowanie przypisywało magazyny do właściwych grup. Po określeniu określenia minimalnej i maksymalnej sprzedaży oraz stanu zapasu system będzie określał priorytet zatowarowania.

 • Grupy pozwalają zastosować różne modele zarządzania zatowarowaniem.
 • Z grupą produktów można powiązać listę magazynów podlegającą analizie stanu zapasów i zarządzaniu zatowarowaniem.
 • Możliwość włączenia lub wykluczenia magazynu aby nie podlegały zarządzaniu zatowarowaniem.
 • Import struktury magazynów przedsiębiorstwa z plików zewnętrznych.

Wyliczenie pozycji zatowarowania na podstawie zapasu z magazynu centralnego

Nasze oprogramowanie umożliwia automatyzacji dystrybucji towarów, która bazuje na dostawach z magazynu centralnego do wszystkich lub wybranych punktów sprzedaży. Bez problemu szybko odtowarujesz magazyn i przesuniesz zalegający towar.

 • Propozycje zatowarowania na podstawie zapasu z magazynu centralnego.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów przesunięć międzymagazynowych bez tworzenie propozycji dostaw.
 • Szybkie odtowarowanie magazynów.
 • Zmniejszenie ryzyka zalegania towaru.

Analiza przesunięć i zamówień z uwzględnieniem opakowań

Sprzedajesz produkty w seriach? A może na opakowania? Nasze rozwiązanie uwzględnia taki scenariusz. System traktuje produkty występujące pod kilkoma symbolami jako jeden. Pozwala to na realne, rzetelne i aktualne zatowarowanie. Nie tylko dla serii produktów, ale również dla takich samych produktów zamawianych u różnych dostawców i producentów. Generując propozycje zamówień i przesunięć system uwzględnia również towary, które występują w opakowaniach zbiorczych.

 • Produkty z różnymi symbolami mogą być traktowane jako jeden produkt.
 • Przesuwanie produktów w zdefiniowanych ilościach.
 • Zapotrzebowanie na towar wyliczane na ilość sztuk znajdującą się w opakowaniu zbiorczym.
 • Uwzględnianie minimum logistycznych z dokładnością do dostawcy.

Replenishment jako element systemu ERP

Zatowarowanie magazynów do tylko jeden z możliwych elementów większego ekosystemu. Przesunięcia magazynowe mogą być częścią procesów logistycznych, sprzedażowych, zakupowych czy nawet współpracy z partnerami biznesowymi i franczyzobiorcami. Uzupełnianie zapasów może być dodatkowo wspierane przez aplikacje mobilne na terminale magazynowe. Wszystkie te elementy to jedynie przykłady obszarów, które obsługuje system Certusoft ERP. Dzięki naszemu narzędziu Certusoft Connector do wymiany danych z zewnętrznymi systemami Certusoft Replenishment zintegrowaliśmy z takimi systemami i aplikacjami jak Asseco Softlab ERP, SAP, Subiekt, Synaptic – ISP, iHurt – Infover i innymi.

Zapoznaj się z naszymi innymi rozwiązaniami i realizacjami u naszych klientów oraz przekonaj się jak wiele obszarów biznesu może być obsługiwane w jednej centralnej aplikacji.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt