Program do obsługi pożyczek

Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz skupić się na swojej działalności. My zadbamy o dedykowany system dla firm udzielających pożyczek spełniający wszystkie Twoje potrzeby.

Nasz program do udzielania pożyczek kompleksowo wspiera proces udzielania i rozliczania umów pożyczek zabezpieczanych hipotecznie. Od przyjęcia wniosku o pożyczkę, przez wygenerowanie umów oraz harmonogramów płatności, po bieżące i finalne rozliczenia całej umowy pożyczki.

 • Obsługa procesu wnioskowania o pożyczkę.
 • Obsługa umowy pożyczki.
 • Ewidencja nieruchomości będących zabezpieczeniem pożyczki.
 • Zarządzanie wierzytelnościami.
 • Ręczne i automatyczne powiadomienia.
 • System pożyczkowy dostępny on-line.

System obsługujący proces przyjmowania wniosków o pożyczkę

Wniosek o udzielenie pożyczki może odbywać się na kilka sposobów. Od początku cały proces może przeprowadzać pracownik bezpośrednio w naszym oprogramowaniu dla firm pożyczkowych. Dodatkowo wnioski mogą być składane również przez partnerów handlowych i brokerów firmy. Zakres funkcjonalności jest dostosowany do uprawnień jakie otrzymuje partner. Handlowcy mają dostęp do swoich klientów, ich prowizja być zależna od ilości skutecznie podpisanych umów i wyliczona automatycznie.

 • Rejestracja wniosków przez pracowników, brokerów i klientów.
 • Kalkulator pożyczki gotówkowej oraz odsetek na podstawie definiowanych schematów.
 • Ewidencja danych nieruchomości będącej zabezpieczeniem.
 • Uwidocznienie nieruchomości na mapie.
 • Ewidencja dokumentów wraz z ich wersją.

Samodzielne składanie wniosków o pożyczkę

System obsługuje proces przyjmowania wniosków o pożyczkę składanych samodzielnie przez klientów z wykorzystaniem dedykowanego formularza na stronie internetowej. Klient jest poprowadzony krok po kroku przez proces składania wniosku i informowany jakie dokumenty powinien załączyć. W systemie jest tworzony odpowiedni rekord w odpowiednim statusie wraz ze wszystkimi dokumentami.

 • Możliwość złożenia wniosku o pożyczkę w pełni on-line.
 • Dowolna ilość dodawanych załączników.
 • Automatyczne tworzenie pozycji w systemie i przydzielenie do właściwego pracownika firmy.
 • Widoczność aktualnego stanu rozpatrywania wniosku na koncie klienta.
 • Wysyłanie automatycznych powiadomień do klienta.

Umowy pożyczki

Nasz system to szybka pożyczka bez zbędnych formalności udzielana w pełni on-line. Oprogramowanie dla funduszy pożyczkowych pozwala na przekształcenie wniosku w umowę pożyczki. Dane między wnioskami i umowa są przenoszone na poziomie systemu co minimalizuje pracę. Pozwala obsłużyć więcej pożyczek w tym samym czasie czym charakteryzuje się dobry program dla firm pożyczkowych.

 • Przekształcanie wniosków o pożyczkę w umowy pożyczki.
 • Definiowane rodzajów i schematów pożyczek.
 • Przenoszenie harmonogramów.
 • Ewidencja dokumentacji związanej z umową pożyczki.
 • Kontrola realizacji umowy pożyczki.

Harmonogramy spłat pożyczek

Nasz system do obsługi pożyczek automatyzuje proces rozliczania pożyczki. Pozwala generować harmonogramy płatności na etapie wniosku jak również na etapie umowy. Kontroluje harmonogram w sposób zautomatyzowany rozliczając płatności, generując powiadomienia i wezwania do zapłaty.

 • Generowanie harmonogramów spłat dla umów pożyczek.
 • Powiadomienia dla klientów o terminie płatności raty pożyczki.
 • Rozliczanie harmonogramów na postawie wyciągów.
 • Powiadomienia o braku płatności dla każdej z pozycji harmonogramu.
 • Możliwość generowania nowego harmonogramu dla umowy.

Wyciągi bankowe i rozliczanie rat pożyczki

Nasz system tworzy rozrachunki na podstawie harmonogramów. Elementy programu księgowego pozwalają na pobieranie wyciągów bankowych i ich automatyczne wiązanie z właściwymi ratami pożyczki.

 • Tworzenie rozrachunków na podstawie harmonogramów.
 • Ręczne i automatyczne rozliczanie płatności za raty pożyczki na podstawie wyciągów.
 • Powiadomienia dla klientów o ratach pożyczki do uregulowania.
 • Automatyczne naliczanie odsetek karnych i wysyłanie wezwań do zapłaty.

Statusy oraz powiadomienia dla klientów i pracowników

Nasze oprogramowanie pozwala oddać dowolną ścieżkę rozpatrywania wniosku o pożyczkę. Podobnie w przypadku ścieżki kontroli realizacji umowy pożyczki. Zmiany statusów umożliwiają automatyczne przypomnienia przed i po terminie płatności przez klienta, co ogranicza ryzyko biznesowe przy udzielaniu pożyczek.

 • Szybsza reakcja pracowników dzięki automatyzacji.
 • Minimalna ilość błędów przez automatyzację kontroli.
 • Zautomatyzowane zarządzanie wierzytelnościami.

Zadania dla pracowników

Nasz system do zarządzania firmą pożyczkową wspiera kontrolę realizacji każdej umowy pożyczki dzięki możliwości przypisania zadań i spraw do realizacji. Zadania są przydzielane konkretnym pracownikom, zarówno na etapie życia umowy jak i windykacji. Ewidencja czasochłonności, automatyczne powiadomienia i nadzór przełożonego pozwalają na na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.

 • Kontrola zadań do realizacji w powiązaniu z umową pożyczki.
 • Powiadomienia dla pracownika i przełożonego.
 • Wsparcie procesu windykacji.
 • Prowizja dla pracowników wyliczana na poziomie systemu.

Aneksy do umów pożyczek

W łatwy sposób twórz aneksy do umów. Twoi pracownicy nie muszą ponownie wprowadzać dokumentacji. Wszystkie dane zostaną pobrane w powiązaniu z umową, której dotyczy aneks. Nowy harmonogram zostanie wygenerowany według warunków przyjętych w aneksie do umowy pożyczki.

Automatyzacja wydruków według własnych wzorów

Korzystaj z własnych wzorów dokumentów i powiadomień. Szablony wniosków o pożyczkę, umów pożyczki, wezwań do zapłaty, aneksów są konfigurowane na poziomie systemu. Złożenie wniosku o pożyczkę czy nowej umowy pożyczki jest szybsze dzięki generowaniu dokumentów na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

 • Spersonalizowane formularze sprzedaży i umów.
 • Automatyczne dołączanie załączników do umowy pożyczki.
 • Szablony powiadomień o zapłatę.

Integracja programu do pożyczek z systemem księgowym

Dobry program do obsługi pożyczek pozwala na integrację z systemami księgowymi. Dzięki naszemu oprogramowaniu dla firm pożyczkowych możesz wystawiać dokumenty sprzedaży, które są powiązane bezpośrednio z umową pożyczki. Ewidencjonuj tym samym dodatkowe koszty obsługi pożyczki i wystawiaj dokumenty sprzedaży z nimi powiązane.

 • Wystawianie faktur za usługi związane z obsługą pożyczki.
 • Ewidencjowanie dokumentów kosztowych powiązanych z umową pożyczki.
 • Automatyczne rozliczanie dokumentów finansowych związanych z pożyczką.

Analiza rentowności udzielanej pożyczki

Elementy BI pozwalają analizować rentowność udzielanej pożyczki od momentu złożenia wniosków, przez podpisanie umowy po ewentualne dodatkowe koszty obsługi umowy wynikające z zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Nie ma przy tym znaczenia ilość aneksów i zmian harmonogramów. Dokładnie wiesz jaka jest rentowność - od momentu złożenia wniosku do końcowego rozliczenia pożyczki.

Korzyści z wdrożenia program do udzielania pożyczek

Nasze oprogramowanie to autorskie rozwiązanie dzięki czemu oferujemy możliwość dostosowania i rozbudowy naszego systemu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Obsługa pożyczki na dowolny cel zabezpieczonej hipotecznie to kluczowa funkcjonalność oprogramowania Certusoft. Niemniej nasz system do zarządzania firmą pożyczkową może obsłużyć umowy pożyczek z ewidencję zabezpieczeń papierami dłużnymi i innymi papierami wartościowymi. W pełni odzwierciedlamy proces sprzedaży, zabezpieczenia pożyczki oraz windykacji wedle potrzeb i założeń biznesowych naszych klientów.

 • Więcej procesów pożyczkowych prowadzonych w tym samym czasie.
 • Program łatwy w obsłudze dla zwykłego użytkownika.
 • Dostęp do systemu pożyczkowego on-line dla brokerów i partnerów handlowych.
 • Elastyczny program do pożyczek rosnący z potrzebami firmy.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt