Magazyn

Wspieraj swoją sprzedaż dzięki efektywnemu zarządzaniu siecią magazynową – od zaopatrzenia magazynu centralnego po dystrybucję w rozbudowanej sieci magazynów lokalnych i partnerskich!

Moduł Certusoft Obieg magazynowy jest narzędziem wspierające procesy techniczne, organizacyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie związane z realizacją zamówień i obrotem towarami. Zapewnia możliwość tworzenia złożonych struktur magazynowych włączając w to obsługę magazynów partnerów zewnętrznych. Dzięki współpracy z terminalami mobilnymi automatyzuje operacje magazynowe.

  • Kontrola stanów magazynowych.
  • Inwentaryzacja magazynu.
  • Przesunięcia między lokalizacjami.
  • Awizacja dostaw.
  • Przyjęcia dostaw.
  • Wydawanie towarów.
  • Mobilna aplikacja magazynowa.

Zamówienia sprzedaży i listy przewozowe

Realizuj sprzedaż dzięki powiązaniu dokumentacji z operacjami magazynowymi. System zapewnia wgląd w dane w dane logistyczne i adres dostawy. Dokumentacja magazynowa może być bezpośrednio powiązana z dokumentami sprzedaży. Wpływ na stany mogą mieć nie tylko dokumenty wydań zewnętrznych, ale również faktury i paragony fiskalne. Wszystkie dokumenty związane z realizacją dostaw i zamówień.

Nasze rozwiązanie pozwala na wysyłanie dokumentów dostaw z poziomu systemu na adres poczty elektronicznej kontrahentów lub dzięki integracji API i elektronicznej wymianie e-dokumentów. Pozwala to zautomatyzować procesy zmniejszając jednocześnie ilość zaangażowanych osób.

Wiele magazynów w ramach przedsiębiorstwa

Certusoft ERP zapewnia możliwość tworzenia złożonych struktur magazynowych. Tworzenie magazynów obejmuje nie tylko magazyny wewnętrzne, ale również może dotyczyć magazynów partnerów handlowych. Struktura może być dowolnie modyfikowana a pracownicy otrzymywać dostęp do danych w zależności on uprawnień i potrzeb biznesowych.

Mobilna aplikacja magazynowa

Doskonałym dopełnieniem systemy do zarządzania magazynem jest mobilna aplikacja magazynowa. Dzięki Certusoft MWM możesz zwiększyć wydajność swoich pracowników zapewniając im mobilne narzędzie, które jest częścią całego ekosystemu magazynowego i logistycznego firmy. Dzięki mobilnym terminalom magazynowym możliwe jest wykonywanie wszystkich operacji od przyjęcia dostaw przez kontrolę stanów, a nawet kompletowanie zamówień dla klientów i wydawanie towarów.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt