Logistyka i sprzedaż

Sprzedawaj, kupuj i maksymalizuj zyski realizując dostawcy na czas dzięki systemowi ERP od Certusoft.

Oprogramowanie Certusoft Logistyka i sprzedaż dla Twojej firmy to pełne wsparcie procesów ze strony sprzedażowej, od strony zakupowej, zarządzanie procesami i dokumentami zakupu, przez obsługę wielu kanałów sprzedaży po obsługę za pośrednictwem sieci detalicznej i hurtowej. Nasz zestaw modułów to hub logistyczny, w którym przygotujesz wszystkie dostawy. Wszystko w jednej centralnej aplikacji w wersji stacjonarnej i mobilnej.

Miej dostęp do swojego systemu logistyki i sprzedaży przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Twoja firma oszczędza pieniądze i sprzedaje więcej. Maksymalizuj zyski i realizuj dostawy na czas.

 • Przygotowywanie ofert.
 • Realizacja zamówień.
 • Zarządzanie ceną.
 • Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych.
 • Rabaty i promocje.
 • Obieg dokumentów sprzedażowych.
 • Analiza sprzedaży.

 • Zarządzanie pracą zespołów zakupowych.
 • Przygotowanie zamówień do dostawców.
 • Ewidencja zakupów.
 • Analiza zakupów.
 • Optymalizacja stanów magazynowych.
 • Zarządzanie zapasami.

System sprzedaży detalicznej i hurtowej

Efektywnie pracujesz na dokumentach w ramach jednolitego procesu zakupowego, sprzedażowego lub z rozdzieleniem tych procesów na niezależne departamenty. W każdym przypadku dane są przetwarzane automatycznie, a wszystkie informacje przenoszone między dokumentami. Możesz zapomnieć o rozbieżności czy błędnych rekordach.

 • Przygotowanie ofert sprzedaży.
 • Obsługa zamówień sprzedaży.
 • Obsługa zamówień wewnętrznych.
 • Faktury zaliczkowe do zamówień.
 • Zarządzanie wieloma oddziałami.
 • Monitorowanie etapów realizacji zamówienia.
 • Historia transakcji z klientami i dostawcami.

System sprzedaży POS

Masz rozwiniętą sieć sprzedaży lub planujesz jej dynamiczną ekspansję? Oprogramowanie Certusoft to idealne wsparcie punktów sprzedaży. Szybkie skalowanie, system w chmurze, uniezależnienie od lokalizacji i złożoności Twojej sieci sprzedaży.

Dowolność walut transakcji handlowych

Prowadzisz sprzedaż zagraniczną? Oprogramowanie Certusoft to pełna obsługa transakcji w dowolnej walucie obcej. Automatyczne przeliczanie kosztów transakcji według właściwego kursu bez angażowania pracowników.

Sprzedaż międzynarodowa z wykorzystaniem naszego oprogramowania to również możliwość ustalania cen walutowych produktów. Twoi klienci zagraniczni zawsze widzą dedykowane im ceny produktów, niezależnie od kanału sprzedaży.

Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych

Delegujesz odpowiedzialność za opiekę nad klientem na danego pracownika na podstawie rejonów sprzedaży i możesz określać osoby kontaktowe po stronie klienta.

Tworzysz plany sprzedażowe na podstawie założeń dla całej Twojej firmy jak również na poszczególne rejony sprzedaży.

Zarządzasz działaniami koncentrującymi się na kliencie w sposób uporządkowany dzięki możliwości definiowania zadań oraz automatycznym przypomnieniom e-mail.

Optymalizujesz realizacje wizyt u klientów przez definiowanie tras i planów dostaw. Kierujesz pracą mobilnych przedstawicieli handlowych przez planowanie wizyt u klientów, zadania w punkcie, a to wszystko z możliwością wsparcia aplikacji Certusoft Mobilny Kierowca.

Masz możliwość zbierania i analizy informacji z rynku przez tworzenie ankiet, które mogą być przeprowadzane przez Twoich pracowników w trakcie wizyt, telefonicznie bądź online.

 • Generowanie dyspozycji zakupowych.
 • Generowanie dyspozycji magazynowych.
 • Przegląd, filtrowanie i sortowanie zamówień według dowolnych zmiennych.
 • Pracownicy dedykowani współpracy z klientami.

Zarządzanie pracą zespołów zakupowych

Masz bogaty asortyment produktów? Chcesz usprawnić proces zakupów w swojej firmie? Dzięki Certusoft ERP możesz tworzyć podział obsługi produktów na produkt managerów.

Obsługa procesu zamówień

Otrzymujesz czytelne zarządzanie zamówieniami na poziomie całej firmy. Realizujesz zamówienia dzięki tworzeniu zamówień do dostawców z uwzględnieniem minimum logistycznego. Nasze oprogramowanie daje możliwość utworzenia ścieżki zatwierdzania zamówień przystosowanej do zasad twojej organizacji.

Optymalizujesz zamówienia według różnych kryteriów takich jak najkrótszy termin dostawy, najniższa cena, osiągnięcie minimum logistycznego czy minimalnej kwoty od jakiej dostawca zrealizuje zamówienie.

Analiza sprzedaży i automatyczne zamówienia

Certusoft ERP pozwala na ręczną i automatyczną obsługę zamówień. Dodatkowe moduły mogą jeszcze pełniej wspierać procesy logistyczne i sprzedażowe. Dzięki modułowi Certusoft PROP, czyli funkcjonalności automatycznych zamówień do dostawców, zoptymalizujesz zapasy towarów, zabezpieczysz sprzedaż i zmniejszysz ryzyko sprzedaży utraconej. Wszystko to z minimalnym udziałem pracowników i dzięki jednolitemu systemowi, który samodzielnie analizuje sprzedaż i zapasy.

Modelowanie procesów biznesowych w sprzedaży i zakupów

Masz pełną kontrolę i przejrzystość nad działaniami wewnątrz Twojej firmy dzięki możliwość przydzielania zadań indywidualnie do każdego pracownika. W dużo łatwiejszy sposób egzekwujesz zadania przydzielane pracownikom dzięki systemowi automatycznego generowania przypomnień. Dostajesz w ręce możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji zadań rutynowych, które nie wymagają decyzji pracowników.


Magazyn w procesie sprzedaży

Wszystkie procesy magazynowe i sprzedażowe mogą być ze sobą ściśle powiązanie. Od modelu biznesowego Twojej firmy zależy jak zamówienia czy sprzedaż będą wpływać na stany.

Rezerwacja asortymentu w momencie dodania do zamówienia? Automatyczne zdjęcie towaru ze stanu w momencie wystawienia dokumentu wydania zewnętrznego (dokument WZ)? Zmniejszenie stanu po sprzedaży bezpośredniej i wystawieniu paragonu? Obsługa wielu różnych opakowań? Zarządzanie partiami towarów? Wszystkie te scenariusze obsługuje nasze oprogramowanie. Nie jest to katalog zamknięty, a wszystkie działania magazynowe w powiązaniu z dokumentami sprzedażowymi i zakupowymi mogą być indywidualnie przystosowane to potrzeb Twojej firmy.

Rejestracja umów i warunków sprzedaży

Rejestrujesz różne typy umów na poziomie systemu. Wszystkie warunki wynikające z kontraktów są włączone w proces sprzedaży i logistyki. Nasz system ERP pozwala kontrolować limity kupieckie, terminy płatności, czasy dostaw, dodatkowe warunki sprzedaży z dokładnością do produktu i kontrahenta.

Sprzedajesz towary koncesjonowane? Nasz system pozwala na przechowywanie dokumentów koncesji w powiązaniu z kontrahentem. W przypadku upływu jej ważności może nastąpić blokada możliwości nabywania towarów koncesjonowanych.

Elektroniczna wymiana dokumentów i e-faktury

Wymieniasz efektywnie dokumenty w formie elektronicznej ze swoimi dostawcami i odbiorcami (EDI). Zapomnij o błędach w zamówieniach dzięki wyeliminowaniu pracy ręcznej. Nasze oprogramowanie pozwala na wymianę informacji bez użycia poczty elektronicznej. Zamówienia zakupu w Twojej firmie stają się jednocześnie zamówieniami sprzedaży u Twoich dostawców.

Zaawansowane możliwości zarządzania cenami

Nasze oprogramowanie zawiera mechanizmy umożliwiające tworzenie cenników, polityk cenowych, rabatowych, promocji i wyprzedaży. Złożone wyliczanie cen w zależności od kontrahentów, produktów, grup produktów, promocji może odbywać się według hierarchii określonej w ramach potrzeb przedsiębiorstwa. Wynik wyliczeń, włącznie z uwzględnienie wysokości marży, ma swoje ostateczne odzwierciedlenie na dokumencie sprzedaży.


System do zarządzania transportem

Certusoft ERP to wsparcie dla transportu. Nasz program dla transportu to wsparcie wszystkich procesów logistycznych przy nabywaniu i sprzedaży towarów.

Bez problemu przygotowujesz wysyłki towarów do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych paczek, wysyłek, awiza dostawy, włącznie z możliwością użycia do tego celu terminali mobilnych. Program dla kierowcy w firmie dystrybutorskiej pomaga realizować dostawy w ramach własnego transportu.

Dostawy zrealizujesz ze wsparciem zewnętrznych spedytorów lub z wykorzystaniem własnego zaplecza transportowego. Bez problemy zaplanujesz trasy dostaw, przygotujesz zlecenia transportowe a Twoi kierowcy zrealizują, każde z zamówień w sposób efektywny.

Komunikacja pomiędzy dystrybutorem a kierowcami  odbywa się w ramach jednego systemu dostępnego niezależnie od rodzaju i lokalizacji urządzenia.

Kompletowanie zamówień

Wysyłasz dużo przesyłek? Czasem coś pójdzie nie tak i jakiś produkt trafi nie do tej przesyłki? Nie musisz sprawdzać wszystkich przygotowanych przesyłek. Mamy na to rozwiązanie. Dzięki naszemu rozwiązaniu i dodatkowym modułom, jak aplikacja mobilna na terminale magazynowe możesz zrobić zdjęcie każdego skompletowanego zamówienia. Dołączone do zamówienia zdjęcia pozwoli pracownikom szybko zweryfikować i odnaleźć paczkę z błędnie skompletowaną zawartością.

 • Przygotowanie paczek.
 • Drukowanie etykiet.
 • Kontrola zawartości.
 • Wsparcie aplikacji mobilnej.

Ekologistyka (Reverse Logistics)

Ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój łańcucha dostaw? Wykorzystujesz opakowania zwrotne? Dzięki Certusoft Logistyka i sprzedaż bez problemy obsłużysz proces dostaw wraz ze zwrotem opakowań. Równie prosto przyjmiesz reklamację w czasie dostawy. Dzięki aplikacji mobilnej Twoi kierowcy mogą przyjąć reklamację, zrobić dokumentacją fotograficzną i zabrać reklamowany towar w czasie jednej wizyty u klienta.

Obsługa informacji na potrzeby obrotu wewnątrzwspólnotowego

Nasze oprogramowanie pozwala na przechowywanie dodatkowych informacji o produktach na potrzeby deklaracji INSTASTAT. Generowanie właściwej dokumentacji dla wywozu i wwozu towarów w ramach Unii Europejskiej odbywa się w sposób minimalizujący zespół sprzedażowego firmy.


Obsługa reklamacji w łańcuchu dostaw

Oprogramowanie internetowe dla logistyki i sprzedaży pozwala zautomatyzować wiele procesów. Dzięki Certusoft Reklamacje możesz obsługiwać cały proces reklamacji. Zarówno tych od klientów jak i kierowanych do swoich dostawców.

Dodatkowego wsparcia w tym procesie udziela Certusoft Mobilny kierowca. System zadaniowy dla kierowcy pomaga włączyć twoich kierowców w proces przygotowania i realizacji reklamacji na miejscu u klienta.


Integracje na potrzeby logistyki i sprzedaży

Nie ma znaczenia czy potrzebujesz komunikacji z innym systemem lub bazą danych, czy obsługi plików zewnętrznych. Nasze oprogramowanie obsługuje wiele integracji na potrzeby sprzedaży i logistyki. Od importu danych ze schowka po komunikację z urządzeniami fizycznymi.

 • Integracja z publicznymi bazami administracyjnymi (REGON, GUS, VAT, VIES).
 • Współpraca z dostawcami płatności elektronicznych.
 • Wsparcie dla interfejsów API.
 • Import i eksport plików (.csv, .xml, .xls, .pdf).
 • Synchronizacja z system finanse i księgowość.
 • Integracja z zewnętrznymi systemami WMS.
 • Integracja z systemami ERP firm trzecich.

Elastyczne rozwiązanie od Certusoft

Każda firma jest inna, ma inne potrzeby, a my jesteśmy elastyczni. Proponujemy Twojej firmie elastyczne rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do bieżących i późniejszych potrzeb. Certusoft ERP dostarczamy w modelu outsourcingowym. Otrzymujesz dostęp do aplikacji na zasadach wynajmu. Stała opłata abonamentowa za korzystanie z system zainstalowanego na bezpiecznych serwerach Certusoft. Nie ponosisz jednorazowych dużych kosztów inwestycji i możesz spać spokojnie - pełne bezpieczeństwo dzięki profesjonalnemu data center. Do tego otrzymujesz dostęp do systemu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Otrzymujesz gwarancję jakości usługi na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement). Możesz się w pełni skupić na procesach logistycznych i sprzedażowych w swojej firmie.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt