Finanse i księgowość

Nasze oprogramowanie Certusoft Finanse i księgowość to system pozwalający na obsługę firm niezależnie od ich charakteru i wielkości działalności.

Z naszego rozwiązania korzystają biura księgowe, firmy działające na rynku krajowym i zagranicznym oraz prowadzące sprzedaż dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Dzięki Certusoft Finanse i księgowość rozliczysz VAT, CIT, PIT, przygotujesz i wyślesz JPK, przygotujesz sprawozdania i bilanse. Dodatkowo rozliczysz umowy, czas pracy pracowników i ich podróże służbowe. Przygotujesz paczki przelewów, sprawozdania importowe i eksportowe INTRASTAT, dokumenty na potrzeby faktoringu czy rozliczenia umów szybko i wygodnie zweryfikujesz swoich kontrahentów oraz będziesz panować nad obiegiem dokumentów finansowych w wielu firmach jednocześnie. Wszystko to zgodnie z zasadami rachunkowości, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wymogami stawianymi przez podmioty prywatne i instytucje publiczne.

Dziennik kancelaryjny, czyli ewidencja dokumentów finansowych

Niezależnie czy potrzebujesz prostego programu do księgowości dla swojej firmy, czy chcesz program księgowy z myślą o klientach biura rachunkowego, nasze oprogramowanie pozwala na ewidencję dokumentów kosztowych niezależnie od ich pochodzenia.

Sign here

Prowadź księgowość niezależnie od waluty transakcji. Pozwól by oprogramowanie wyręczyło cię w wyliczeniach na potrzeby księgowania. Twórz schematy księgowania na podstawie planu kont tworzonych według zasad księgowości i modelu biznesowego danej firmy.

  • Dodajesz faktury kosztowe z każdego miejsca i o dowolnej porze.
  • Księgujesz faktury krajowe, unijne i poza unijne.
  • Przygotowujesz automatyczne schematy księgowania.
  • Importujesz faktury w plikach XML i CSV.

Transakcje zagraniczne i automatyczne rozliczanie różnic kursowych

Prowadzenie handlu międzynarodowego jest łatwiejsze dzięki Certusoft Finanse i księgowość. Automatycznie zaksięgujesz unijne faktury, naliczysz i odliczysz VAT, a wszystko zostanie automatycznie uwidocznione w JPK.

Różnice kursowe zostaną uwzględnione na właściwym koncie księgowym. Nasz system może naliczyć zarówno zrealizowane jak niezrealizowane różnice kursowe. Pozwoli na wyliczanie miesięczne, kwartalne, jak również na potrzeby bilansu rocznego.

Automatyczne generowanie deklaracji INTRASTAT

Wszelkie informacje potrzebne do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej są zawarte w systemie Certusoft. W kilku krokach pracownik firmy może wygenerować deklarację INTRASTAT. Niezależne dla przywozu i wywozu towarów.

Flag of the European Union in front of the EU-Parliament in Brussels, Belgium

Ustrukturyzowane pliki, zgodne z wymogami prawnymi i technicznymi, mogą być eksportowane i użyte na potrzeby składania zgłoszeń w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS/INTRASTAT będącego częścią Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Deklaracja JPK, VAT, PIT

Przygotowanie wyliczeń podatku PIT, przygotowanie zawartości merytorycznej plików JPK to wszystko jest możliwe dzięki naszemu oprogramowaniu. Wszystkie dane potrzebne do przygotowania dokumentów zawarte są centralnej bazie danych. System kontroluje ich prawidłowość i wskazuje nieprawidłowości. Przygotowane pliki JPK mogą być wysłane do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bezpośrednio z programu.

Biała lista, VIES i dane GUS

Program do prowadzenia księgowości to ułatwienie przy weryfikacji danych swoich partnerów biznesowych. Dzięki naszemu oprogramowaniu szybko dodasz nowych kontrahentów z bazy GUS, zweryfikujesz ich w GUS i VIES. Czy ich rachunki są na tzw. białej liście sprawdzisz w bazie kontrahentów. System dodatkowo będzie informować o problemach z rachunkiem w momencie generowania paczek przelewów.

Sprzedaż i fakturowanie z dowolnego miejsca

Księgowość internetowa to możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży w dowolnym czasie z dowolnego miejsca. Dzięki naszemu oprogramowaniu wystawisz faktury sprzedaży, które zostaną wysłane bezpośrednio do Twoich klientów.

Połączenie z drukarkami i fiskalizacja z dowolnego miejsca

Rozwiązanie Certusoft Finanse i księgowość to komplementarne rozwiązanie do całego oprogramowania Certusoft. Dotyczy to również obsługi sprzedaży detalicznej.

Close up of saleswoman hands accounting, billing some goods for sale, finance concept

Dzięki autorskiemu modułowi Certusoft Connector, nasz system obsługuje kasy i drukarki fiskalne. Nie ma przy tym znaczenia ilość lokalizacji. Punkty znajdujące się na terenie całego kraju są połączone z centralnym systemem. Każdy wystawiony paragon jest uwidoczniony w systemie, fiskalizowany a następnie automatycznie księgowany i rozliczany.

Obsługa operacji kasowych w programie finansowo-księgowym

Dzięki naszemu oprogramowaniu rozliczysz obrót gotówką. Operacje KP, KW są w pełni obsługiwane. Nie ma znaczenia ilość kas i ich lokalizacji. Przyjęcie środków może odbywać się nawet w aplikacji mobilnej wykorzystywane przez pracowników w pracy terenowej. Po każdym dniu środki pieniężne mogą być rozliczone, a kasa rozliczona również na poziomie finansowo-księgowym.

Ewidencja środków trwałych i generowanie planów amortyzacji

Ewidencja środków trwałych może być szybka i wygodna. Nasze oprogramowanie zapewnia możliwość ewidencji dokumentów wraz z podglądem załączników powiązanych z danym środkiem trwałym. Dzięki temu bez problemu przeprowadzisz amortyzację bilansową i podatkową.

  • Ewidencja środków trwałych.
  • Generowanie plany amortyzacji.
  • Przygotowanie prognoz amortyzacji środków trwałych.
  • Ewidencja dokumentów dotyczących środka trwałego.

Rozliczenia międzyokresowe

Dzięki naszej aplikacji nie musisz monitorować rozliczeń międzyokresowych. Raz wprowadzony dokument kosztowy będzie uwzględniany w comiesięcznym księgowaniu. Ubezpieczenia, prenumeraty i inne płatności roczne rozliczane miesięcznie księgujesz bez wysiłku, jednym kliknięciem lub automatycznie.

Obsługa magazynów w połączeniu z programem finansowo-księgowym

Sprzedaż to również obieg magazynowy. Dzięki integracji z systemem finansowym możliwe jest wystawianie dokumentów sprzedaży, jak faktury i paragony, na podstawie dokumentów rozchodu zewnętrznego. Wiele dokumentów rozchodu zewnętrznego związanych z jednym kontrahentem może zostać rozliczone w ramach jednego dokumentu. Taka faktura ostatecznie jest księgowana według schematu księgowego firmy.

TheStandingDesk.com

Nie bez znaczenia jest wpływ dokumentów finansowych na magazyn. Nasze oprogramowanie pozwala na konfigurację wpływającą na stany. Dokumenty wydania zewnętrznego zmniejszają ich pozycje. Podobnie mogą działać faktury i paragony, czyli natychmiastowo po ich wystawieniu zmniejszać stan wydawanych towarów.

  • Automatyczna fiskalizacja.
  • Automatyczne księgowanie paragonu zafiskalizowanego.

Klasyfikatory, czyli powiązanie dokumentów magazynowych

Dzięki klasyfikatorom możliwe jest powiązanie dokumentacji magazynowej jak dokumenty przychodu zewnętrznego (PZ) z odpowiednimi fakturami. To dodatkowa kontrola dokumentacji, które znacząco usprawnia kontrolę zakupów wraz ze stanami magazynowymi.

Obieg dokumentacji kosztowej i ścieżki akceptacji

Dobre oprogramowanie dla księgowości to ogromne wsparcie także obiegu dokumentacji kosztowej. Dzięki naszej aplikacji możliwe jest dowolne skonfigurowanie zasad nadawania obiegu w ścieżce akceptacji. Dokumenty kosztowe mogą być wprowadzane od najniższego szczebla organizacji, u źródła powstania kosztu, a następnie rozliczone na poziomie całej organizacji.

Co więcej, nasze oprogramowanie to duża wygoda z uwagi na jedno okno akceptacji dla użytkownika. Nie ma znaczenia w ilu podmiotach i na jakim szczeblu dany użytkownik odpowiada za akceptację dokumentu. Wszystkie pozycje pojawiają się na jednym koncie, w jednym oknie akceptacji dokumentacji.

Automatyczne rozbicie kosztów na oddziały

Twoja firma ma wiele oddziałów? Chcesz szybko rozliczać koszty zakupu paliwa i innych materiałów na poziomie całej organizacji? W naszej aplikacji możesz skorzystać z wymiarów, czyli przygotowywanych zgodnie z obowiązującym planem kont i zasadami organizacji podziału kosztów, według wewnętrznych wymagań organizacji. Wystarczy jedno kliknięcie i wprowadzony dokument ma rozbite koszty na wszystkie pozycje. Mechanizm pozwala prowadzić kontroling równolegle z księgami firmy.

Możliwość pracy w kilku oknach i firmach jednocześnie

Masz wielu klientów? Chcesz wykonywać pracę księgową bardziej wydajnie nie martwiąc się przy tym o synchronizację danych? Skorzystaj z naszego rozwiązania! Certusoft Finanse i księgowość działa w chmurze. Wydajna baza danych i dostęp przez przeglądarkę internetową pozwala na pracę z wieloma otwartymi oknami.

Bilans, środki trwałe, wyciągi bankowe i rozrachunki w jednym czasie? Nie ma problemu. Możesz otworzyć dowolną ilość kart, a zmiana danych zostanie natychmiast zapisana i będzie miała odzwierciedlenie na poziomie całej firmy.

Jesteś biurem księgowym i masz wielu klientów? Chcesz zająć się fakturami u jednego klienta i mieć podgląd na listę spraw do zrealizowania dla innego? Z naszym programem możesz to robić. Wszystko logując się tylko jednym loginem i hasłem z przypisanymi do niego wszystkimi klientami, których obsługujesz.

Paczki przelewów do banków i rozliczanie wyciągów

Przeprowadziliśmy już kilka integracji z bankami na rynku polskim. Dzięki naszej aplikacji dla księgowości wygodnie rozliczysz rozrachunki generując pliki zgodne z wymogami banków. System skontroluje przy tym, które rozrachunki są nieopłacone, czy numer bankowy kontrahenta jest prawidłowy.

Po wykonaniu przelewów bez problemu rozliczysz wyciągi. System sam przypisze i rozliczy wszystkie pozycje. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może zsumować wszystkie wynagrodzenia pracownicze jako jedną płatność miesięczną. Wgląd do szczegółowych informacji o wynagrodzeniach pozostanie ograniczony do uprawionych osób.

Szybkie i wygodne tworzenie kompensat

Rozliczanie kilku przelewów za jedną fakturę. Gdzie są wszystkie faktury za ten przelew? Który księgowy tego nie zna? Wiemy z jakimi trudnościami i zadaniami mierzą się księgowi. W Certusoft Finanse i księgowość tworzenie kompensat ogranicza się do zaznaczenia wszystkich dokumentów, które nas interesują i kliknięcie jednego przycisku. System automatycznie uwzględnia kontrahenta i wszystkie daty tworząc kompensatę.

Wiekowanie rozrachunków

Z uwagi na fakt, że nasze oprogramowanie jest dostosowywane do potrzeb firmy możliwa jest również dowolna konfiguracja związana z wiekowaniem rozrachunków. Szybka informacja, ile pozycji jest przed terminem zapłaty, ile po terminie. System automatycznie pobiera wszystkie dane. Możliwy jest eksport danych między innymi na potrzeby współpracy z bankami.

Generowanie bilansów i rachunek zysków i strat

Wygeneruj bilans szybko i w dowolnym momencie. Wszystkie dane zawarte są w jednolitym systemie, który kontroluje przepływ dokumentów na poziomie całej firmy. Każdy z bilansów jest prezentowany w oknie aplikacji i może być eksportowany na potrzeby analizy w programach zewnętrznych.

Faktoring - generowanie dokumentów na potrzeby firm faktoringowych

Nasi klienci korzystają z usług faktoringu. Na ich potrzebę przygotowaliśmy moduł generowania dokumentów zawierających wymagane faktury. Plik w ustandaryzowanej formie jest przygotowany zgodnie z wymogami integracyjnymi firmy faktoringowej.

Automatyczne powiadomienia o należnościach podatkowych

Mechanizm automatycznych powiadomień to doskonałe wsparcie przy prowadzeniu księgowości. Dzięki Certusoft Finanse i księgowość można zapomnieć o przeoczonych terminach na opłacenie należności podatkowych. To system pamięta o kwotach do zapłaty VAT, PIT, CIT, ZUS itp. Powiadomienie wysyłane jest pocztą elektroniczną do czasu potwierdzenia jego otrzymania przez klienta biura

Program dla firm do rozliczania spraw, mikro zleceń i fakturowania

Masz wiele umów z klientem? Świadczysz usługi i chcesz, żeby klient wiedział dokładnie za co płaci? Z naszym oprogramowaniem możesz obsługiwać wszystkie swoje umowy, przypisywać im sprawy a potem je rozliczać. System kontroluje, kiedy, która sprawa ma zostać przypisana do właściwego pracownika. Tak samo jednorazowa jak i cykliczna. Zapomnij o zeszytach i kalendarzach, realizuj zadania na czas i rozliczaj je księgowo.

Brainstorming over paper

Ewidencja czasu pracy wraz z księgowaniem

Niezależnie nad iloma zadaniami pracuje pracownik nasze oprogramowanie pozwala dokładnie monitorować każde z nich. Nie ma przy tym znaczenia dla ilu klientów realizuje sprawy. Każda zostanie zewidencjonowana, a następnie rozliczona na dokumencie sprzedaży.

Rozliczanie kilometrówek

Nasze rozwiązanie pozwala na rozliczanie wysokości kosztów wynikających z użytkowania prywatnych samochodów do celów służbowych. System wykonuje obliczenia z dokładnością do pojazdu na podstawie kilometrów wpisanych przez pracownika. Comiesięcznie wyliczenia kilometrówek odbywają się automatycznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki za kilometr.

Program do księgowania online to oprogramowanie dla biur rachunkowych i innych firm

Księgowość internetowa, księgowość dla firm, obsługa jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego, prowadzenie KPiR i ewidencji przychodów, pełna księgowość i obsługa wielu podmiotów dzięki jednej aplikacji dla biura rachunkowego to tylko wybrane przykłady. Więcej o pozostałych elementach naszego oprogramowania, w tym obsługi finansów i księgowości możesz dowiedzieć się z naszych wdrożeń.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Masz pytania dotyczące systemów informatycznych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sposobach usprawniania pracy w firmie i podnoszenia sprzedaży? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady i doradztwa!

kontakt