Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Twoja firma może skorzystać z rozwiązania Certusoft do wygodnego wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Niezależnie od obszaru i charakteru Twojej działalności.

KSeF eliminuje konieczność korzystania z papierowych faktur, co przyczynia się do usprawnienia procesów księgowych, zautomatyzowania działań firmy oraz efektywnej komunikacji z organami podatkowymi. Poprzez wspieranie idei e-administracji, KSeF redukuje biurokrację związaną z obsługą dokumentów finansowych, umożliwiając bardziej efektywne przekazywanie informacji o transakcjach. Kontroluj lepiej procesy finansowe i przyspiesz przejście na elektroniczne rozwiązania, zgodne z najnowszymi standardami.

Elektroniczne wystawianie faktur

Dzięki Certusoft teraz możesz we własnym oprogramowaniu do zarządzania firmą bezproblemowo wystawiać faktury elektroniczne dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur (KSeF). Nasze rozwiązanie eliminuje potrzebę posługiwania się tradycyjnymi dokumentami papierowymi. Integracja KSeF z naszym systemem obsługi dokumentów umożliwia płynne dostosowanie do różnych obszarów działalności twojej firmy, niezależnie od charakteru branży, czy to e-commerce, czy ogólnopolska sieć dystrybucyjna z zaawansowanymi procesami magazynowymi. Spraw, aby elektroniczne wystawianie faktur było integralną częścią efektywnego zarządzania wszystkimi obszarami działalności twojej firmy.

Faktura ustrukturyzowana w formacie XML

Teraz twoje faktury generowane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) są kompletnie ustrukturyzowane i zapisywane w formacie XML, co sprawia, że ich elektroniczna wymiana i przetwarzanie staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki naszej integracji opartej na API, proces wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur w systemie Certusoft staje się nie tylko prosty, ale może również być całkowicie zautomatyzowany. Skorzystaj z tych nowoczesnych rozwiązań, aby uprościć i usprawnić zarządzanie dokumentami w twojej firmie.

Wykorzystaj KSeF na potrzeby innych obszarów działalności

Twoje dane do faktury są kompleksowo zawarte w generowanych przez Krajowy System e-Faktur (KSeF) dokumentach, obejmując informacje takie jak data wystawienia, dane kontrahenta, opis transakcji, kwota podatku VAT i wiele innych. Dzięki rozwiązaniom Certusoft, oferujemy integrację z różnymi obszarami twojej firmy, obejmując bazę produktów (system PIM) oraz bazę firm i dostawców. To gwarancja, że wymiana informacji nie ogranicza się jedynie do obszaru finansowego, ale obejmuje także inne kluczowe aspekty twojej działalności. Skorzystaj z kompleksowej integracji, aby lepiej zarządzać danymi w różnych obszarach swojej firmy.

typing on a mac!

Zwrot podatku i prostsza księgowość dzięki integracji z KSeF

Korzyści związane z KSeF obejmują skrócony termin na zwrot podatku VAT oraz wprowadzenie jednego standardu faktury, eliminując tym samym błędy na dokumentach. Proces zamiany dokumentów papierowych i PDF na dane w postaci cyfrowej eliminuje konieczność wysyłania faktur tradycyjną pocztą lub jako załączników e-mail. Szybka wymiana danych między kontrahentami oraz udostępnianie faktur ustrukturyzowanych zwiększają automatyzację procesów księgowych. Dodatkowo, brak duplikatów faktur eliminuje ryzyko zagubienia lub zniszczenia dokumentów, a jednolity sposób korygowania danych oraz brak obowiązku archiwizowania faktur papierowych bezpośrednio przekładają się na efektywne i bezpieczne zarządzanie dokumentacją w samym KSeF.

Automatyzacja procesów w biznesie dzięki integracji oprogramowania dla firm z KSeF

Integracja naszego systemu eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. To minimalizuje ryzyko błędów i efektywnie optymalizuje czas pracy. Teraz użytkownicy mogą skupić się na kluczowych aspektach prowadzenia firmy, a nasze oprogramowanie Certusoft samodzielnie zajmuje się generowaniem, przesyłaniem i przechowywaniem faktur zgodnie z wymaganiami KSeF. Dzięki spójności systemu, szkolenie użytkowników aplikacji staje się zbędne z uwagi na fakt wykorzystywania tych samych zasad korzystania z aplikacji. Skorzystaj z naszych rozwiązań, aby zwiększyć efektywność i uniknąć zbędnego obciążenia administracyjnego.

API KSeF i Platforma Certusoft

Nasze oprogramowanie oferuje kompleksową integrację dwukierunkową z API Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dostarczając firmom efektywne narzędzie do zarządzania procesami finansowymi. Kluczowymi elementami tej integracji są: płynne przesyłanie danych z dokładnie odwzorowanych dokumentów zakupu zgodnie z wymaganym formatem XML KSeF, zautomatyzowane przesyłanie korekt dokumentów zakupu eliminujące ryzyko błędów, elastyczność obsługi podstawowego i rozszerzonego rodzaju importu, oraz efektywne wysyłanie dokumentów sprzedażowych do KSeF bez konieczności interakcji ze strony użytkownika, co przyspiesza cały proces.

Dodatkowo, nasza integracja umożliwia automatyczne pobieranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) z Ministerstwa Finansów, co pozwala na monitorowanie i potwierdzanie statusu przesyłek. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy mają możliwość zoptymalizowania procesów księgowych, jednocześnie zachowując pełną zgodność z aktualnymi regulacjami podatkowymi KSeF oraz Ministerstwa Finansów.

Uwierzytelnienie w systemie Ministerstwa Finansów

Aby uzyskać dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oprogramowaniu, które obecnie wykorzystujesz, konieczne jest przestrzeganie modelu poświadczeń opartego na Ministerstwie Finansów. Użytkownik musi przejść proces uwierzytelnienia i autoryzacji w systemie Ministerstwa Finansów, a następnie właściwe dane dostępowe są wykorzystywane do nawiązania komunikacji między systemem Certusoft a platformą KSeF do elektronicznego wystawiania i otrzymywania faktur. W ramach systemu Certusoft, proces przygotowywania dokumentów oraz ich automatycznego odbioru jest kompleksowo zarządzany. Warto zauważyć, że dostęp do funkcji wysyłania dokumentów do KSeF oraz wystawiania dokumentów korekt może być ograniczony w systemie do użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia w ramach swojej organizacji.

Kiedy KSeF stanie się obowiązkowy?

Od stycznia 2022 roku możesz skorzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast od 1 lipca 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla większości firm w Polsce. Nasze oprogramowanie zapewnia obsługę już dzisiaj.

Zalety rozwiązania Certusoft i integracji z KSeF

Dla Ciebie integracja oznacza efektywne dostosowanie naszego systemu do specyfiki Twojej działalności, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur. Nasze rozwiązanie kładzie nacisk na prostotę, efektywność i minimalizację nakładów wdrożeniowych, umożliwiając Ci cieszenie się pełnymi korzyściami z automatyzacji procesów fakturowania.

  • Dzięki integracji z KSeF, dostosujesz proces do różnych obszarów działalności firmy w ramach zaawansowanego oprogramowania Certusoft.
  • Integracja z Certusoft sprawia, że proces wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur jest prosty, zautomatyzowany i zintegrowany z procesami twojej firmy.
  • Skrócenie terminu zwrotu podatku VAT i wprowadzenie jednego standardu faktury, który eliminuje błędy na poziomie biznesowym.
  • Obsługa KSeF w oprogramowaniu dostępna już teraz, przed obowiązkowym korzystaniem od lipca 2024 roku.
  • Kompleksowa dwukierunkowa integracja z API KSeF umożliwia efektywne zarządzanie procesami finansowymi, w tym płynne przesyłanie danych i automatyczne pobieranie potwierdzenia odbioru.

Get a free consultation

Do you have questions about IT systems or would you like to learn more about how to streamline your business and increase sales? Contact us for a free consultation and advice!

contact