Zasilenie sieci w produkty sprzedażowe

Rozwiązanie Certusoft wspomaga prawidłowe zasilenie sieci P4 w produkty sprzedażowe dzięki zautomatyzowanej analizie zapotrzebowania na towary, obsłudze zamówień i propozycji zatowarowania.

Dla kogo:
Play

Rodzaj działań:
Handel

Projekt realizowany dla P4 wymagał wdrożenia nowej centralnej aplikacji, a następnie jej integracji z istniejącymi systemami IT. Jego celem było zapewnienie komunikacji z systemami sprzedaży i WMS (Warehouse Management System).

Proces zasilania całej rozbudowanej sieci sprzedaży operatora miał odbywać się w dużej mierze w sposób automatyczny. Zgodnie z zasadami wewnętrznej polityki bezpieczeństwa i dostępu do systemów teleinformatycznych, pracownicy powinni mieć dostęp do aplikacji zgodnie z ich poziomem uprawnień. Z uwagi na takie czynniki, jak skala projektu, charakter działalności sieci telekomunikacyjnej i firmową politykę bezpieczeństwa, projekt wymagał instalacji wszystkich rozwiązań na infrastrukturze własnej P4.

Kluczowe wyzwania

 • Centralna baza informacji o produktach
 • Integracja z systemem WMS
 • Mechanizm prognozowania zapotrzebowania na towary
 • Automatyczne generowanie propozycji planu dostaw towarów
 • Zatwierdzanie, akceptacja i edycja produktów ujętych w planie dostaw
 • Przygotowanie i zlecanie zamówień na towary
 • Przygotowanie i wysyłanie zleceń produkcyjnych do producenta
 • Integracja z SAP w celu realizacji zamówień

Zastosowane rozwiązania IT

Zespół Certusoft zdobywał doświadczenie na przestrzeni lat, pracując między innymi dla takich firm, jak Softlab Sp. z o.o., Asseco Business Solutions S.A., Asseco Poland S.A. Realistyczne i perspektywiczne planowanie oraz ścisła współpraca z kluczowymi użytkownikami pozwoliły z sukcesem wdrożyć nowe rozwiązanie dla największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce, sieci Play.

 • Wszystkie narzędzia znajdują się w jednej centralnej aplikacji Certusoft, która jest zainstalowana na dedykowanym serwerze na infrastrukturze własnej klienta.
 • Moduł Certusoft PIM zapewnia zarządzanie informacjami o produktach zgodnie z założeniami projektu.
 • Niezawodną komunikację między aplikacją a systemami sprzedażowymi i WMS zapewnia moduł Certusoft Connector.
 • Zestaw narzędzi prognostycznych wraz z Certusoft PROP zapewnia analizę sprzedaży w zdefiniowanych przedziałach czasowych.
 • Specjalnie przygotowane moduły Certusoft Replenishment i Magazyn dostarczają propozycji zaopatrzenia w towary magazynów i punktów sprzedaży.

Korzyści wdrożenia

 • Pracownicy otrzymali centralny system logistyczny pozwalający analizować dane sprzedażowe.
 • Dostarczono narzędzie umożliwiające zarządzanie zakupami i zamówieniami produkcyjnymi z uwzględnieniem zaplanowanych budżetów.
 • Zmniejszono obciążenie organizacji dzięki zautomatyzowanym mechanizmom generowania propozycji przesunięć magazynowych i zatowarowania.
 • Zapewniono integrację kilku systemów wewnętrznych na potrzeby obrotu towarami.
 • Zwiększono płynność obrotu towarami o wysokiej wartości.
 • Dostarczono system, który jest na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany do wymogów dużego operatora telekomunikacyjnego.