Serwis www.certusoft.pl używa plików cookies
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Certusoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A, lok. 137, 01-242 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000954074, NIP 5242775523.

4. Pliki cookies wykorzystywane są do korzystania z serwisu w celu:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; przede wszystkim w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i wyświetlania strony zgodnie z jego preferencjami,
 • tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Operatora Serwisu, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia w celu automatycznej blokady obsługi cookies lub by oprogramowanie każdorazowo informowało o przesłaniu pliku cookies na urządzenie Użytkownika.

7. Użytkownik Serwisu może dokonać, w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc”.

8. Opcje edytowania ustawień cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zakres zastosowania informacji

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Certusoft Sp. z o.o. stosuje się do danych otrzymanych:

 • poprzez formularz elektroniczny i inne kanały komunikacji na odległość
 • w ramach bezpośrednich i pośrednich kontaktów z klientami
 • przez przedstawicieli spółki Certusoft w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych

Informacje nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników ani kandydatów do pracy.

2. Administrator i kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych

Administratora Pani/Pana danych osobowych jest Certusoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A, lok. 137, 01-242 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000954074, NIP 5242775523. e-mail: rodo@certusoft.pl, tel.: +48 608 448 500.

3. Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

Spółka Certusoft może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą lub za pośrednictwem innych osób. W przypadku bezpośredniego kontaktu osoba przekazująca dane ma pełną kontrolę nad ich zakresem udostępnianym spółce Certusoft. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółka Certusoft zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością takie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę oraz ewentualnie inne dane, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

4. Podstawa prawna, cele przetwarzania i okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez spółkę Certusoft w celach: kontaktów biznesowych, newslettera, odpowiedzi na zapytanie i kontaktu pokonferencyjnego. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Uprawnienia.

4.1. Kontakty biznesowe

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO z okresem przetwarzania do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych. Kontakty biznesowe obejmują bieżące kontakty dotyczące prowadzonych negocjacji, wykonywanie umowy, skierowanie oferty, zaproszenia na spotkanie lub inne działania marketingowe kierowane przez przedstawiciela spółki Certusoft. W przypadku, gdy dane dotyczą przedstawiciela dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółki Certusoft mogą także skontaktować się, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty. Przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing, sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

4.2. Odpowiedź na zapytanie

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO z okresem przetwarzania do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody). W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. formularz na stronie spółki, e-mail, telefon) zgoda obejmuje kontakt związany z realizacją prośby lub zapytania. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, a cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

4.3. Kontakt pokonferencyjny

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO z okresem przetwarzania do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Dane osobowe uzyskane bezpośrednio w czasie konferencji (pozostawienie wizytówki, wymiana danych kontaktowych) lub udostępnione spółce Certusoft przez organizatora konferencji będą wykorzystywane do celu jednorazowej wysyłki materiałów promocyjnych związanych z tematem konferencji oraz zapytania o zgodę na dalsze kontakty. Przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki Certusoft jakim jest pozyskiwanie klientów, marketing i sprzedaż produktów i usług, budowanie i umacnianie relacji biznesowych oraz rozwój działalności.

4.4. Newsletter

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  a) RODO z okresem przetwarzania do czasu rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od spółki Certusoft, na podany adres e-mail będzie przesyłany newsletter. Będzie on wysyłany z wybraną przez dział marketingu częstotliwością i będzie zawierać informacje o ofercie, działalności oraz inne informacje, które dotyczą spółki Certusoft.

5. Konsekwencje niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli spółki Certusoft w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych podanie danych jest w dobrowolne a konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania kontaktu w przyszłości.

6. Rezygnacja z newslettera

Zgoda na przesyłanie newslettera jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „Administrator i kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Rezygnacja z otrzymywania newslettera bez wyrażenia sprzeciwu na kontakty biznesowe może dawać podstawę do kontaktu ze strony spółki Certusoft w celu kontaktów biznesowych.

7. Uprawnienia

Na podstawie przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych
 2. sprostowania danych
 3. usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. przenoszenia danych
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w przepisach RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania odpowiedź będzie zawierać uzasadnienie odmowy. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Administrator i kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych”.

8. Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Certusoft, jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli spółki Certusoft. W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym przebywają pracownicy spółki Certusoft. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi spółki Certusoft podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności spółki Certusoft.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez Certusoft treści marketingowych, ofert lub informacji stosownie do zapytań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Podane dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Get a free consultation

Do you have questions about IT systems or would you like to learn more about how to streamline your business and increase sales? Contact us for a free consultation and advice!

contact