Realizacja umów z klientami biura rachunkowego

Moduł spraw przygotowany przez Certusoft dla biura księgowego Commerbook pozwala definiować i pilnować złożonych zadań oraz ich terminowości. System kontroluje, na podstawie wprowadzonych warunków z umów, w jakim czasie dana sprawa zostanie wygenerowana.

Dla kogo:
Commerbook

Rodzaj działań:
Umowy

Na bazie umowy biura z klientem określany jest zakres świadczonych usług a wszystkie potrzebne informacje przenoszone na poziom systemu. Nasze oprogramowanie uwzględnia przy tym sprawy cykliczne i jednorazowe do wykonania w danym czasie.

Bilans, który trzeba przygotować tylko raz w roku? Nasz system o tym pamięta i informuje w odpowiednim czasie odpowiedniego pracownika księgowości. Praca zespołu jest przy tym bardziej optymalizowana. Do właściwych osób przydzielane są sprawy do załatwienia w danym czasie. Cieszymy się, że pracownicy mogli zapomnieć o zeszytach i kalendarzach, aby śledzić i pamiętać jakie zadania mają do wykonania.

Sprawy generowane cyklicznie - zadania realizowane na czas

Dobre oprogramowanie dla księgowości, które wspomaga rozliczanie umów to ogromne wsparcie. Znacznie ułatwia pracę, pozwala kontrolować czynności i terminy, które są niezwykle istotne w kwestiach podatkowych. Uchybienie terminowi może niekiedy wiele firmę kosztować, zarówno pod względem finansowym jak i poświęconego czasu.

  • Zadania generowane na podstawie warunków umowy współpracy z klientem
  • Różne kategorie spraw w tym cykliczne i jednorazowe
  • Wszystkie sprawy widoczne w systemie
  • Zlecane sprawy widoczne dla pracownika księgowości i osoby zlecającej

Automatyczne powiadomienia klientów o należnościach podatkowych

Optymalne wykorzystanie zasobów księgowości to jeden z podstawowych elementów przy wdrażaniu nowoczesnego oprogramowania dla biura księgowego. System Certusoft Finanse i księgowość automatyzuje wiele powtarzalnych i żmudnych procesów. Pozwala na ustawienia powiadomień automatycznych i definiowanych ręcznie. W praktyce oprogramowanie pozwala na przeniesienie wszystkich warunków umowy na poziom systemu i automatycznych procesów.

Klienci biura księgowego Commerbook otrzymują bieżące i rzetelne informacje o należnościach podatkowych do opłacenia. System automatycznie zbiera potrzebne dane i generuje dedykowane wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną. Biuro księgowe ma przy tym pewność, że klient otrzymał informacje we właściwym czasie. Wiadomość jest tak przygotowana, że użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania danej wiadomości. Zrobi to tylko jednym kliknięciem. Jeżeli tego nie uczyni to system będzie wysyłał powiadomienia każdego dnia do momentu potwierdzenia zapoznania się z treścią.

Zalety systemy do kontroli realizacji umów dla biura księgowego online

  • Realna kontrola realizacji umów. Wszystkie warunki biznesowe, zobowiązania stron, jakimi są biuro księgowe Commerbook i jego klienci, są przeniesione na poziom aplikacji online.
  • Dostęp online. Dostęp do informacji o realizacji umów, ich warunki czy stan realizacji są realizowane dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.
  • Analiza i raportowanie. Bieżąca kontrola realizacji każdej umowy. Szybki podgląd z podsumowaniem finansowym miesięcy wraz z powiadomieniami osób odpowiedzialnych za realizację czynności objętych umową.
  • Bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu. Ustawienia dostępu do aplikacji na postawie poziomu uprawnień. Jedynie właściwi pracownicy mają dostęp do danych związanych z umową i powierzonymi obowiązkami z nią związanymi.