System PIM dla branży elektrotechnicznej

Branża elektrotechniczna to ciągły przypływ nowych i do tego złożonych informacji o produktach. Dane o parametrach fizycznych, certyfikaty, duże ilości danych w formatach BMEcat. Nasze oprogramowanie zostało przygotowane na takie wyzwania i zintegrowanie z systemami ERP i WMS.

Dla kogo:
Grodno

Rodzaj działań:
System PIM

PIM dla branży elektrotechnicznej to dedykowane rozwiązanie na potrzeby obsługi sieci hurtowni elektrotechnicznych Grupy Grodno. Certusoft PIM został rozbudowany o funkcjonalności specyficzne dla zarządzania informacją o produktach takich jak elektronarzędzia, HEPAC, produkty elektryczne. System zapewnia sprawnie zarządzanie kartoteką liczoną w milionach rekordów. Rozbudowane funkcjonalności, jak automatyczne zarządzanie ceną bez udziału człowieka, w połączeniu ze spójną strukturą katalogu zmniejsza koszty utrzymania danych i stanowi istoty element standaryzacji wymiany danych między partnerami B2B i systemami sprzedażowymi.

Jak działa system PIM w branży elektrotechnicznej?

System PIM pozwala na definiowanie i zarządzanie wieloma parametrami i zależnościami specyficznymi dla branży elektrotechnicznej takimi jak:

  • Wieloma numerami EAN przypisanymi do tego samego produktu
  • Seriami produktów i partiami produkcyjnymi
  • Powiązaniem wielu dostawców i producentów do jednego produktu
  • Grupowaniem produktów i przyłączeniem do grupy na podstawie klasyfikacji ETIM
  • Wszystkimi atrybutami produktów jak wymiary, ciężar, przekrój, napięcie, moc, ilość żył, temperatura pracy, pojemność, itp.
  • Tworzeniem referencji dla produktów z różnymi identyfikatorami zewnętrznymi
  • Powiązaniami i zależnościami między produktami (uzupełniające, odpowiedniki, następniki, części, zastępniki, komplety, zbiorcze, najczęściej kupowane z, itp.)
  • Załącznikami do produktów włącznie z ich podglądem i możliwością dodawania kolejnych wersji (dokumentacja techniczna, certyfikaty, itp.)
  • Definiowaniem formatów EDI na potrzeby importu informacji o produktach

Narzędzia PIM w branży elektrotechnicznej

ETIM

W celu zapewnienia sprawnego uzupełniania i aktualizowania bazy produktów Certusoft PIM obsługuje zunifikowany system klasyfikacji produktów - ETIM (European Technical Information Model). Standard ETIM został opracowany ponad 15 lat temu i jest systematycznie rozwijany. Kolejne wersje językowe są dodawane, dzięki czemu takie systemy jak Certusoft PIM wspierają sprzedaż detaliczną (B2C) i hurtową (B2B) przez zapewnienie spójnych informacji niezależnie od rynku docelowego. Udogodnienia i obsługa standardu ETIM zapewnione przez system PIM dla branży elektrotechnicznej Certusoft jest niewątpliwym udogodnieniem w kontekście rozwijającego się w Polsce e-handlu artykułami elektrotechnicznymi.

BMEcat

W celu importu dużej ilości danych katalogowych o produktach z branży elektrotechnicznej wdrożono możliwość importowania danych dostarczonych przez producentów w ustandaryzowanym formacie BMEcat. Dane są często zapewniane przez producentów w postaci ustandaryzowanej struktury XML, a następnie importowane do systemu Certusoft. BMEcat pozwala na wymianę dowolnych ustandaryzowanych danych, zarówno podstawowych informacji jak właściwości i parametry produktu, przez ceny i rabaty po dane logistyczne. System Certusoft PIM obsługuje wszystkie informacje stosowane w branży elektrotechnicznej włączając w to również dodatkowe informacje takie jak pliki multimedialne i dokumentację techniczną produktów. Zakres danych dostarczanych w standardzie BMEcat może się różnić w zależności od producenta produktu. Mechanizm importu informacji dostarczonej w formacie BMEcat, do systemu Certusoft PIM, obsługuje wiele scenariuszy i zakresów dla danych dostarczonych przez producentów. System jest stale rozwijane, przyjęte standardy są aktualizowane, a nowe dodawane. Dodawanie lub aktualizowanie danych o produktach przez użytkownika jest wygodne i intuicyjne dzięki dostępowi z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.

FEGIME

Na potrzeby dalszego rozwoju Grupy Grodno system Certusoft zapewnia integrację z systemem FEGIME. FEGIME to międzynarodowa sieć dystrybutorów elektrotechnicznych. Organizacja zrzesza kilkuset partnerów w 18 krajach w tym 6 podmiotów w Polsce. Integracja przeprowadzona przez Certusoft zapewnia import danych o produktach dystrybuowanych w ramach organizacji na wszystkich rynkach, na których ona działa. System pobiera takie dane jak klasyfikacja ETIM czy materiały graficzne. Aktualizacja danych odbywa się automatycznie w zdefiniowanym czasie z użyciem zadań automatycznych bez potrzeby angażowania użytkownika systemu.

Integracje i wymiana danych

Na potrzeby współpracy firmy Grodno i jej franczyzobiorców wdrożono mechanizmy zapewniające wymianę i aktualizację danych o produktach między bazami danych (EDI). Dzięki temu zapewniona jest spójność danych pomiędzy dystrybutorami i odbiorcami w relacjach B2B. Jednolitość kartotek przekłada się bezpośrednio na możliwość realizacji zamówień na towary bez potrzeby używania poczty elektronicznej czy korespondencji papierowej. Wymiana danych odbywa się na poziomie systemu Certusoft a jednolitość struktury informacji o produktach eliminuje błędy przy składaniu zamówień.

Na potrzeby wewnętrzne naszych klientów Certusoft zapewnia integrację między bazami danych i innymi systemami jak np. systemami ERP (m.in. Asseco Softlab) czy systemami magazynowymi (m.in. Synaptic WMS). Rodzaj i zakres integracji został przeprowadzony zgodnie z potrzebami Grupy Grodno i wszystkich partnerów biznesowych grupy.