Obsługa rabatów retro w systemie ERP

Savpol to ogólnopolski dystrybutor produktów dla firm z branży piekarniczej, cukierniczej, lodziarni oraz sektora hotelarsko - gastronomicznego. Charakterystyczne dla tej branży jest stosowanie, w rozliczeniach handlowych między partnerami, tak zwanego retro rabatu. Mieliśmy przyjemność wdrożyć narzędzia pomagające w ich ewidencji i systemowym rozliczaniu na poziomie całej firmy. Zestaw modułów do rozliczania umów retro jest przy tym częścią jednolitego spójnego systemu Certusoft ERP wdrożonego w firmie Savpol.


Rabaty retrospektywne i cele sprzedażowe

 • Umowy retro zakupu
 • Umowy retro sprzedaży
 • Rabaty do dostawców
 • Rabaty od dostawców
 • Prognozowanie rabatu
 • Kontrola warunków handlowych z umów
 • Cele sprzedażowe dla handlowców
 • Automatyczne rozliczanie umów
 • Korekty retro
 • Siedziba przedsiębiostwa Savpol

  Co to jest retro rabat?

  Branża spożywcza zwyczajowo stosuje umowy handlowe z dystrybutorami określające warunki dodatkowych rabatów od cen sprzedaży w przypadku realizacji określonych planów sprzedażowych. Często określa się tutaj poziom obrotu wartościowego lub ilościowego zrealizowanego przez dystrybutora w okresach miesięcznych, kwartalnych lub dłuższych. Po realizacji ustalonych celi sprzedażowych dystrybutor może uzyskać dodatkowy rabat (retro rabat) od zrealizowanego obrotu. Sposób rozliczenia regulują zapisy umów handlowych, które determinują wyliczenie ostatecznej wartości retro rabatu.


  Oprogramowanie do rozliczania rabatów z umów retro

  Savpol dostarczając pełną gamę produktów dla swoich partnerów realizuje co roku setki umów handlowych i dlatego niezbędne było uruchomienie systemu informatycznego w celu rozliczania i prognozowania wyników kalkulacji retro rabatów dla tych umów. Wybrany został system Certusoft ERP do realizacji tego zadania. Moduł Certusoft Retrorabaty to narzędzie pozwalające na systemowe rozliczanie umów retro (rabaty retrospektywne). Upusty od ceny w zależności od wartości zamówienia (zakupu, sprzedaży) są naliczane zależnie od ustawionych warunków. Dokumentacja jest wystawiana automatycznie i powiązana z całym procesem handlowym, którego dotyczy. Rabaty są wyliczane m.in. na podstawie obrotów, a użytkownik systemu ma dostęp do raportów okresowych i informacji o wysokości należnego i przewidywanego rabatu.


  Umowy retro sprzedaży i umowy retro zakupu

  Przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na konfigurację w kilku etapach. W pierwszym system pozwala zarejestrować umowę handlową i określić sposób wyliczenia retro rabatu. Określa się w tym momencie takie parametry jak: okresy rozliczenia, sposób kalkulacji rozliczenia (wartość, ilość, procent), sposób generacji dokumentów rozliczeniowych. Kluczowym elementem rozliczenia jest określenie zakresu produktów, które podlegają umowie. W tym celu system pozwala na uściślenie takich parametrów jak rodzajów produktów, grup produktów, kontrahentów, jaki jest docelowy obrót wartościowy lub obrót ilościowy. Tak określone zmienne determinujące działanie mechanizmu i są przypisywane do pozycji umowy retro sprzedaży lub zakupu. Warto nadmienić, że jedna umowa może zawierać kilka celi sprzedażowych co system Certusoft pozwala w pełni oddać, monitorować i ostatecznie prawidłowo rozliczyć.


  Bieżąca ewidencja sprzedaży

  Dla każdego celu sprzedażowego ewidencjonowane są na bieżąco sprzedane przez Savpol produkty zawarte w definicji celu. System w czasie zbliżonym do rzeczywistego wylicza realizację celu i umowy poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu Certusoft ERP. Użytkownicy odpowiedzialni za rozliczanie i kontrolę realizacji umów mają do dyspozycji czytelny podgląd stanu realizacji każdej z umów. Widzą aktywne umowy retro wraz z podziałem na okresy miesięczne, kwartale, roczne oraz możliwość skorzystania z zaawansowanych filtrów w celu np. wyszukania umowy retro dla konkretnych kontrahentów czy umowy obowiązującej w ramach specyficznego przedziału czasowego.


  Wysokość rabatu i automatyczne rozliczenie umowy retro

  System informuje, dla każdej pozycji, jaka jest przewidywana wysokość rabatu, czy został on już osiągnięty czy istnieje różnica, którą należy osiągnąć by np. wejść na wyższy poziom rabatu. W celu rozliczenia umowy system automatycznie generuje dokumenty rozliczeniowe dla odpowiedniego okresu umowy handlowej.


  Wysokość rabatu i automatyczne rozliczenie umowy retro

  System informuje, dla każdej pozycji, jaka jest przewidywana wysokość rabatu, czy został on już osiągnięty czy istnieje różnica, którą należy osiągnąć by np. wejść na wyższy poziom rabatu. W celu rozliczenia umowy system automatycznie generuje dokumenty rozliczeniowe dla odpowiedniego okresu umowy handlowej.


  Cele sprzedażowe realizowane przez handlowców

  Ponieważ realizacja umów handlowych jest kluczowa dla rentowności firmy Savpol. System Certusoft dostarczył moduły wspomagające, które pozwalają dopilnować oczekiwanej realizacji celi sprzedażowych. Przygotowane podczas rozpisywania umów handlowych cele sprzedażowe są przypisane do poszczególnych pracowników działu handlowego firmy. Realizacja celi sprzedażowych jest na bieżąco widoczna w oknach aplikacji (dashboardach) dostępnych przy każdym uruchomieniu systemu Certusoft ERP na dowolnej przeglądarce internetowej. Mechanizm celów pozwala na wiele złożonych konfiguracji dając tym możliwość wiernego oddania warunków z umowy retro i późniejszej właściwej kontroli ich realizacji.

  Sklep internetowy dla klientów B2B przedsiębiostwa Savpol.

  Rozliczenie realizacji sprzedaży

  System automatycznie przelicza realizację celi sprzedażowych na wynagrodzenie pracowników działów sprzedaży. Zapewnia tym samym oczekiwaną realizację umów handlowych i zwiększa motywację pracowników. Na podstawie zaewidencjonowanych umów system generuje prognozę wykonania dla retro w formie przejrzystych raportów. System przedstawia dla każdej umowy prognozę wykonania i aktualną realizację w okresach rozliczeniowych. Pozwala to zarządzającym firmą Savpol dopilnować warunków progowych zwiększenia wartości retro rabatu co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie rentowności firmy.


  Szybkie zwiększenie rentowności firmy

  Dedykowane dla Savpol moduły systemu Certusoft ERP: Retro rabaty, Cele sprzedażowe, Dashboardy handlowe pozwalają skutecznie wspomagać zarządzanie rentownością firmy. Prognoza realizacji umów retro jest wyliczane automatycznie, pracownicy mają bieżący podgląd stanu i mogą dzięki temu podejmować trafne decyzje handlowe.  Masz pytania?

  Umów się na bezpłatną konsultację!


  Przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki działalności
  i potrzeb Twojej firmy!  Certusoft Sp. z o.o.
  Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok.137
  01-242 Warszawa

  Sprawdź dojazd


  Formularz kontaktowy

  Wypełniając powyższy formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Certusoft Sp. z o.o. Zgody udzielasz dobrowolnie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W każdym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę.