Obieg dokumentów w biurze księgowym

Sprawna wymiana dokumentów finansowych i księgowych to wymóg oczywisty w dzisiejszych czasach. Dzięki Certusoft SOD księgowym Commerbook łatwiej obsługiwać swoich klientów.

Dla kogo:
Commerbook

Rodzaj działań:
SOD

Biuro księgowe Commerbook zapewnia obsługę finansowo-księgową online wielu podmiotom gospodarczym. Obsługuje zarówno duże firmy ze założoną strukturą księgową, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Niezależnie od skali biuro rachunkowe online potrzebowało elektronicznego systemu obiegu dokumentów księgowych. Nasze oprogramowanie przyspiesza pracę tak księgowych Commerbook jak i klientów korzystających z usług biura rachunkowego. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją stało się jednym z podstawowych elementów oprogramowania dla biura księgowego.

Księgowość online i szybka wymiana dokumentów między firmami

Dla wygody Commerbook i wszystkich klientów nasze oprogramowanie zapewnia wymianę dokumentacji finansowej i księgowej. W przypadku gdy podmioty współpracujące ze sobą i korzystające z naszego oprogramowania, wymieniane między nimi dokumenty są widoczne natychmiastowo. Faktura wystawiona przez pracowników jednej firmy będzie widoczna na koncie drugiej firmy. Obieg dokumentów finansowych odbywa się w pełni elektronicznie. Nie ma przy tym potrzeby korzystania z poczty elektronicznej i ręcznego dołączania dokumentów.

 • Elektroniczna wymiana dokumentów finansowych między firmami
 • Faktury wystawione przez klienta natychmiast widoczne w systemie drugiego klienta

Ewidencja dokumentów kosztowych niezależnie od ich pochodzenia

Ewidencja i rozliczanie dokumentów kosztowych to jedna z podstaw przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Oprogramowanie przygotowane dla Commerbook pozwala w jednym miejscu dodawać faktury krajowe i zagraniczne ( unijne, poza unijne). System sam wylicza wszystkie pozycje na podstawie typu dokumentu, daty dokumentu i właściwego kursu wymiany walut pobieranego automatycznie dzięki integracji NBP Web API.

 • Obsługa faktur krajowych
 • Obsługa faktur zagranicznych
 • Automatyczne przeliczanie kwot według właściwego kursu waluty obcej
 • Obieg faktur w formie elektronicznej

Zespół Commerbook może tworzyć struktury kont księgowych na własne potrzeby i na potrzeby swoich klientów. Na ich podstawie wprowadzone dokumenty kosztowe jednym kliknięciem są księgowane według właściwego schematu i rozkładane na właściwe pozycje stosownie do konfiguracji firmy. Każdy schemat jest tworzony na podstawie planu kont przygotowanych według zasad księgowości i modelu biznesowego danej firmy.

 • Dodawanie faktur kosztowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
 • Dodawanie faktur każdego typu włącznie z fakturami w walucie obcej
 • Schematy księgowe tworzone zgodnie z zasadami rachunkowości i potrzebami firmy
 • Importowanie faktur klientów dostarczonych w formatach XML i CSV

Zalety systemu obiegu dokumentów w biurze księgowym online

 • Kontrola. System pozwala na przechowywanie wszystkich wersji dokumentów. Pracownicy mogą skontrolować zmianę lub pobrać dokument archiwalny.
 • Szybka wymiana dokumentów. Dokumentacja firmowa jest przechowywana w chmurze dzięki czemu jest dostępna zawsze. Elektroniczny obieg faktur to pewność procesu księgowego.
 • Bezpieczeństwo. Dostęp do aplikacji mają jedynie uprawione osoby. System zabezpieczeń korzysta z rozwiązań klasy bankowej.
 • Integracja. Obieg dokumentów w biurze księgowym uwzględnia wymianę dokumentów między poszczególnymi elementami systemu jak i wymianę dokumentów z klientami biura księgowego.