Aplikacja mobilna dla kierowców

Certusoft Mobilny kierowca to dedykowane rozwiązanie stworzone na potrzeby kierowców realizujących firmowe zlecenia transportowe w firmie Savpol. Jednym z założeń było wykorzystane wdrożonego do tej pory ekosystemu. Pracownicy odpowiedzialni za łańcuch dostaw korzystają z Certusoft ERP w celu przygotowania i zarządzania zleceniami. Dane są aktualizowane na bieżąco, a kierowcy realizują zlecenia z użycie aplikacji mobilnej. Całe rozwiązanie pozwala kontrolować realizację dostaw i wykorzystanie całej firmowej floty samochodów oraz wspiera codziennie ponad setkę kierowców.

Aplikacja mobilna dla kierowców była jedną z kluczowych potrzeb. Została stworzona, aby była prosta, intuicyjna i wygodna w obsłudze. Działa na dowolnym telefonie wyposażonym w przeglądarkę internetową. Kierowcy za jej pomocą realizują kierowane do nich zlecenia transportowe i weryfikują swoje czynności we wszystkich punktach na trasie. Drukują dokumentację na miejscu u klienta, co jest możliwe dzięki integracji z mobilnymi drukarkami bezprzewodowymi.


Podstawowe funkcjonalności
aplikacji mobilnej dla kierowców

Przyjęcie zlecenia i rozpoczęcie trasy

Informacja o stanie realizacji zlecenia

Informacja o punktach na trasie

Lista czynności do wykonania w punkcie

Wydawanie dokumentów

Wydawanie towaru

Zgłaszanie rozbieżności w dostawie

Pobieranie gotówki

Wydruk na drukarce mobilnej

Kontrola stanu kasy

Główne okno aplikacji mobilnej dla klierowcy do realizacji zleceń transportowych.

Zalety rozwiązania Certusoft Mobilny kierowca

 • Wsparcie kierowców w realizacji zleceń transportowych
 • Jednolitość przez możliwość zarządzania zleceniami na poziomie back office
 • Wygoda przez możliwość wykorzystania aplikacji mobilnej na dowolnym urządzeniu jak telefon czy mobilny terminal
 • Komfort dzięki możliwości wydruku dokumentów na miejscu u klientów
 • Bezpieczeństwo danych zapewnione przez szyfrowane protokoły i indywidualne konta kierowców
 • Minimalizacja kosztów transportu przez lepsze planowanie i zarządzanie flotą samochodów
 • Aktualność aplikacji przez bieżące aktualizacje aplikacji mobilnej bez potrzeby angażowania pracowników lub kierowców

 • Planowanie tras kierowców

  Wsparcie kierowców zaczyna się już w dziale planowania firmy Savpol. Pracownicy, korzystając z Certusoft ERP i modułu Trasy kierowców, konfigurują składowe każdego zlecenia indywidualnie dla kierowcy w związku z przypisanym samochodem. Każdy kierowca ma swoje dedykowane konto, gdzie widzi wyłącznie jedną aktywną trasę.


  Planowanie tras kierowców i przygotowywanie zleceń transportowych w systemie ERP.
 • Planowanie i modyfikacja zleceń logistycznych
 • Przypisywanie samochód do kierowców
 • Definiowanie punktów na trasie i czynności do wykonania
 • Przekazywanie zleceń do realizacji przez kierowcę
 • Monitorowanie statusu zlecenia transportowego i stanu realizacji


 • Wsparcie kierowcy w trasie

  Realizację każdego zlecenia kierowca rozpoczyna od odebrania dokumentacji, potwierdzenia przekazania samochodu i towaru. Od tego momentu rozpoczyna pracę z wykorzystaniem swojego telefonu. Aplikacja została stworzona z myślą o maksymalnie intuicyjnym korzystaniu, co zmniejszyło potrzebę przeprowadzania szkoleń wśród załogi. Po zalogowaniu się użytkownik widzi najpotrzebniejsze informacje. Może rozpocząć trasę jednym przyciskiem.

 • Indywidualne konto kierowcy
 • Czytelny interfejs
 • Minimalna ilość kroków przy korzystaniu z funkcjonalności

 • Punkty na trasie z zadaniami do zrealizowania przez kierowcę w aplikacji mobilnej.

  Realizacja punktów na trasie

  Właściwe planowanie trasy to jeden z warunków terminowych dostaw i optymalnych kosztów transportu. Wszystkie punkty na trasie są widoczne w aplikacji według planu przygotowanego przez pracowników działy logistyki. System został tak skonfigurowany, że kierowca musi realizować zlecenie krok po kroku według przyjętego porządku dostaw. Odwiedzenie kolejnego klienta jest możliwe po zakończeniu wizyty u poprzedniego.

 • Lista punktów do realizacji w ramach aktywnej trasy
 • Nawigacja do klienta po kliknięciu jednego przycisku
 • Zadania do wykonania u klienta prezentowane w formie czytelnych ikon
 • Informacja o stanie realizacji trasy

 • Czynności jakie wykonuje kierowca

  Wizyta u klienta wiąże się z wykonaniem przydzielonych zadań. Model działania aplikacji przewiduje dwie kategorie czynności. Obowiązkowe, jak przekazanie dokumentów, pobranie gotówki, wydanie towaru oraz dodatkowe jak extra wpłata, drukuj wezwanie do zapłaty, drukuj rozrachunki. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku. Dopiero wykonanie wszystkich obowiązkowych punktów pozwala na zakończenie wizyty u danego klienta. Na potrzeby sytuacji wyjątkowych kierowca może skorzystać z opcji awaryjnego zakończenia wizyty (nieobezność klienta, brak środków, aby zapłacić za dostawę czy inne zdarzenie losowe). Tak przygotowany mechanizm zwiększa wygodę pracy, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i dostarcza informacji zwrotnych do centrali firmy.

  Dokumenty i wydawanie towaru

  Za pomocą aplikacji kierowca kontroluje wydawanie towarów. Wszystkie dokumenty, zazwyczaj faktury sprzedaży, są widoczne w aplikacji i jest to pierwszy krok. System kontroluje fakt przekazania dokumentów przed możliwością wydania towaru. Nie ma możliwości wydania towaru bez potwierdzenia wydania dokumentów związanych z dostawą.

  Lista czynności do wykonania w punkcie dostawy na trasie dostawy towaru.

  Zgłaszanie rozbieżności w dostawie

  Dostawy w dużej firmie to złożone zadanie. Setki samochodów opuszczających centra logistyczne przewożą tysiące ton towarów. Nieuniknione są błędy w kompletacji czy uszkodzenia towaru. Mając to na uwadze, aplikacja Certusoft Mobilny kierowca pozwala na tworzenie protokołów rozbieżności. Kierowca wypełnia ankietę, która prowadzi go krok po kroku. Po konsultacji z przełożonym i wypełnieniu powodów rozbieżności może zrobić zdjęcie z poziomu aplikacji, korzystając z aparatu urządzenia lub dodając zdjęcie z galerii. Zdjęcie zostanie dołączone do protokołu rozbieżności i będzie ono widoczne również dla pracowników działu reklamacji. Zatwierdzenie dokumentu rozbieżności kończy się wydrukowaniem na drukarce przenośnej protokołu rozbieżności. Klient otrzymuje papierowy dokument, a na poziomie systemu zostaje on zapisany w formie cyfrowej. Pozycja rozbieżności wraz z opisem, zdjęciami i dokumentem są powiązane z daną dostawą i konkretnym kontrahentem. Dzięki temu taka pozycja może być wykorzystane do realizacji procesu reklamacji z poziomu Certusoft ERP np. sporządzenie reklamacji do dostawcy.

 • Przygotowanie protokołu rozbieżności w aplikacji mobilnej
 • Zdefiniowane powody rozbieżności dostępne dla kierowcy
 • Wybór przełożonego zatwierdzającego przyjęcie reklamacji
 • Dodawanie zdjęć uszkodzonego towaru
 • Drukowanie protokołu rozbieżności na miejscu u klienta
 • Powiązanie rozbieżności z dostawą i kontrahentem

 • Mobilna kasa i obsługa obrotu gotówką

  Charakter dostaw w branży spożywczej charakteryzuje się intensywnym obrotem gotówką. Kierowcy z użyciem aplikacji Certusoft Mobilny kierowca mogą przyjmować płatności na miejscu u klienta. Użytkownicy na poziomie systemu mają przypisane kasy. Saldo gotówki jest widoczne w aplikacji i jest powiązane wyłącznie z danym kierowcą. W każdej chwili kierowca może sprawdzić, za jakie dokumenty i w jakiej ilości została pobrana gotówka. Moduł kasowy nie ogranicza możliwości rozliczenia płatności za faktury powiązane wyłącznie z realizowaną dostawą. Każdy z klientów może podczas dostawy opłacić zaległe zobowiązania wynikające z innych dostaw.

 • Cyfrowy moduł kasowy przypisany do kierowcy
 • Przyjmowanie płatności gotówką w czasie dostawy
 • Rozliczanie zaległych płatności kontrahenta

 • Obsługa drukarki mobilnej

  Praca w terenie i wysoce mobilny charakter pracy kierowców wymagał od aplikacji wsparcia dla drukarek mobilnych. Aplikacja mobilna łączy się z drukarką dzięki interfejsowi bezprzewodowemu Bluetooth. Korzystanie z drukarki jest proste. Rozpoczęcie drukowania odbywa się po zakończeniu czynności w aplikacji, które wymagają przekazania fizycznego dokumentu klientowi. Przewidziano również możliwość późniejszego wydrukowania zaległych dokumentów w przypadku problemów z samą drukarką lub komunikacją. Wszystkie wydruki zachowywane są w centralnym systemie Certusoft ERP i powiązane z właściwymi pozycjami zleceń transportowych, ale również zamówieniami, kontrahentami czy rozrachunkami.

 • Wydruk protokołów rozbieżności
 • Drukowanie potwierdzeń przyjęcia gotówki
 • Wydruk wezwań do zapłaty
 • Drukowanie rozrachunków kontrahenta
 • Wydruk raportów kasowych

 • Rozliczenie zlecenia transportowego

  Aplikacja Certusoft Mobilny kierowca kontroluje stan realizacji zlecenia. Po wykonaniu wszystkich zleconych czynności pozwala na zakończenie trasy. Kierowca z poziomu aplikacji mobilnej jest prowadzony krok po korku. Kończąc pracę musi zewidencjować stan licznika samochodu, rozliczyć stan kasy i wydrukować raport kasowy. Wszystkie te czynności odbywają się w przedstawionej kolejności. System nie pozwala na pominięcie żadnego kroku. Końcowy dokument jest drukowany na drukarce przenośnej. Kierowca zdaje samochód w bazie i rozlicza środki w kasie firmy. Wszystkie czynności mają odzwierciedlenie w back office. Pracownicy kasy firmowej widzą raporty kasowe w powiązaniu ze źródłem, czyli danym zleceniem transportowym. Dział logistyki może kontrolować zakończone zlecenia, przebieg początkowy i końcowy samochodów. Dodatkowo wszystkie pozycje zawierają czas realizacji, zarówno czas realizacji całego zlecenia, jak i czas, który spędził kierowca w każdym z punktów.

  Zakończenie zleconej trasy i rozliczenie kasy po realizacji zlecenia transportowego.

  Rozliczenie kasy po realizacji zlecenia transportowego i raport kasowy w systemie ERP.
 • Kontrola realizacji każdej trasy
 • Weryfikacja wszystkich czynności wykonanych w punkcie
 • Kontrola dokumentacji przekazanej i wytworzonej w czasie dostawy
 • Ewidencja stanu licznika na koniec dnia
 • Analiza czasu wykonywania czynności w punktach
 • Wydruk i zamknięcie raportu kasowego
 • Wypłata pieniędzy i rozliczenie stanu kasy kierowcy


 • Aplikacja mobilna jako część całego systemu

  Certusoft Mobilny kierowca to składowa całego wdrożenia Certusoft w firmie Savpol. Aplikacja wykorzystuje rozwiązania techniczne zastosowane w głównej aplikacji. I jest częścią systemu ERP działającego w chmurze. Wszystkie dane są spójne i są wykorzystywane w innych modułach w tym systemie obiegu dokumentów Certusoft SOD czy finansów i księgowości. Gwarantuje to niezawodność i stabilność działania. Użytkownicy nie potrzebują specjalistycznych urządzeń. Dostęp do systemu odbywa się przez przeglądarkę internetową, zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Bezpieczeństwo zapewniają najnowsze rozwiązania na rynku, włączając to bezpieczne szyfrowane połączenie. Każdego dnia z systemu korzystają tysiące pracowników w tym ponad stu kierowców realizujących dostawy dla tysięcy klientów na terenie całego kraju.  Masz pytania?

  Umów się na bezpłatną konsultację!


  Przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki działalności
  i potrzeb Twojej firmy!  Certusoft Sp. z o.o.
  Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok.137
  01-242 Warszawa

  Sprawdź dojazd


  Formularz kontaktowy

  Wypełniając powyższy formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Certusoft Sp. z o.o. Zgody udzielasz dobrowolnie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W każdym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę.