PIM
Zarządzanie produktami w sieci hurtowni napojów i artykułów spożywczych

Branża FMCG (fast-moving consumer goods) charakteryzuje się dużą dynamiką. Prezentowanie spójnych i aktualnych danych sprzedawanych produktów to tylko jeden z niezbędnych warunków, jakie postawiła Grupa Lobo przed zespołem Certusoft. Duża różnorodność towarów, szybko zmieniająca się otoczenie rynkowe wymagają od narzędzi takich jak Certusoft PIM więcej niż agregowanie i dystrybuowanie informacji. Dostarczone rozwiązanie posiada funkcjonalności zapewniające automatyczne dynamiczne zarządzanie ceną i dostępnością produktów w wielu kanałach sprzedaży. Wysoki poziom zautomatyzowania zapobiega utracie potencjalnych przychodów. Zmniejszone jest ryzyko niedopatrzenia zarówno pod względem dostępności towarów będących w magazynach firmy, jak również błędnego określenia końcowej cen sprzedaży.


Informacje istotne dla branży

Na potrzeby branży FMCG system zarządzania informacją o produkcie został rozszerzony o takie możliwości jak:

 • Automatyczne wyliczanie i prezentowanie cen w ramach przyjętych limitów cen
 • Automatyczne wyliczanie cen na podstawie dostępności towaru
 • Przypisanie informacji na potrzeby handlu międzynarodowego (m.in. dane na potrzeby dokumentacji INTRASTAT)
 • Określanie wartości odżywczych zgodnie z wymogami krajowymi i wspólnotowymi
 • Załączanie dokumentów specyfikacji produktu, list wartości odżywczych i atestów
 • Definiowanie jednostek sprzedażowych (kartony, opakowania, palety) dostępnych dla danego produktu
 • Obsługę partii produkcyjnych produktów wraz uwzględnieniem ich w mechanizmach automatycznego dynamicznego generowania cen

 • Dynamiczne ceny produktów

  Na potrzeby rotacji towarami z branży spożywczej i FMCG oraz dużego wolumenu produktów z wieloma partiami Certusoft PIM został rozszerzony o funkcjonalność dynamicznego generowania cen. System bierze pod uwagę takie parametry jak stany produktów na magazynach i ich serie. Wyliczenie odbywa się z uwzględnieniem wybranej zdefiniowanej polityki cenowej, która może być określana zarówno dla grup produktów, producentów czy magazynów. Użytkownik systemu ma możliwość ustalania limitów cen. Limity mogą uwzględniać wiele scenariuszy kalkulacji w należności od modelu sprzedaży i określonych progów sprzedaży. System automatycznie kontroluje by dany towar nie został sprzedany poniżej ustalonego progu opłacalności. Jednocześnie kontroluje by towary i ich partie w poszczególnych magazynach były sprzedawane w żądanej kolejności. Poziom złożoności procesu wyliczenia może być określony włącznie do punktu sprzedaży i pojedynczego produktu.


  Integracje

  Na potrzeby Grupy Lobo i zarządzania informacją o produkcie zespół Certusoft przeprowadził prace umożliwiające łączenie się z dostawcą cyfrowych treści produktowych Nielsen Brandbank. Do systemu Certusoft PIM są pobierane takie informacje jak dane opisowe produktów, parametry produktów, zdjęcia produktów. Nielsen Brandbank działa na rynkach 39 krajów będąc partnerem kilkudziesięciu tysięcy marek, setek dystrybutorów oraz hurtowni. Certusoft przeprowadził integracje zgodnie z potrzebami klienta a zakres importowanych danych jest określony według potrzeb docelowego charakteru sprzedaży.

  Stworzone przez Certusoft rozwiązanie do dynamicznego wyliczania cen zapewnia przekazania tych informacji w celach księgowych. Na potrzeby Grupy Lobo system Certusoft został zintegrowany z innymi systemami ERP i finansowo-księgowymi. Jeżeli występuje taka potrzeba to wszelkie złożone wyliczenia są przesyłane między własnymi i zewnętrznymi bazami danych. Automatyzacja procesów daje pewność prawidłowości i adekwatności danych finansowych. Rodzaj i zakres integracji przeprowadzono zgodnie z przyjętymi założeniami i zindentyfikowanymi potrzebami Grupy Lobo. Elastyczność rozwiązania i ciągła aktualizacja pozwala na zmianę konfiguracji w każdym czasie.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki działalności i potrzeb Twojej firmy.