O firmie

Funkcjonujemy w branży IT od ponad 20 lat. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy przy wielu wdrożeniach systemu Softlab ERP, a później Asseco Softlab ERP. Jako doświadczeni konsultanci, wdrożeniowcy, kierownicy projektów postanowiliśmy stworzyć własną markę świadczącą usługi IT na najwyższym poziomie.

Chcąc posiadać w swojej ofercie oprogramowanie umożliwiające przełożenie naszych doświadczeń na korzyści dla klientów, postanowiliśmy podjąć współpracę z producentem oprogramowania, firmą Commersoft, która daje nam możliwość realizacji wdrożeń dedykowanych systemów informatycznych na bazie Platformy Commersoft. Platforma jest nowoczesnym rozwiązaniem oferowanym w modelu SAAS, który charakteryzuje się bardzo krótkim czasem potrzebnym na uruchomienie systemu oraz niskimi kosztami jego utrzymania. Cały ciężar zaplecza sprzętowego spoczywa na naszym partnerze i jego profesjonalnych dostawcach usług Data Center, które zwalniają końcowego użytkownika systemu całkowicie z kosztów związanych z utrzymaniem własnej serwerowni i zaplecza IT koniecznego do jej utrzymania.

Oprócz usług związanych z wdrożeniami Platformy Commersoft, świadczymy usługi consultingowe w zakresie wsparcia przy wyborze oprogramowania dla firm oraz usługi związane z integracją systemów informatycznych.